Spring til hovedindhold

Netværksmøde for sundhedsplejersker der arbejder med astma og allergi

Forfatter: Kirsten Birk

Fotograf: Astma - allergi Danmark

 Astma-Allergi  Danmark afholder endnu engang  møde i vores Netværk for sundhedsplejersker der arbejder med astma og allergi i kommunerne.

 

Vi har denne gang valgt at sætte fokus på astma.
Det skyldes ikke mindst Sundhedsstyrelsens ”Undersøgelsesprogram for astma hos børn og unge”, hvor I som sundhedsplejersker spiller en central rolle.

Undersøgelsesprogrammet lægger op til, at I har fokus på, at være med til at opspore astma og også drøfte behandlingen i jeres samtaler.

Undersøgelsesprogrammet kan ses i sin helhed her:
https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/kronisk-sygdom/faglige-anbefalinger/astma-hos-boern-og-unge

For at følge op med endnu et emne, som også har betydning for dagligdagen med astma, vil vi sætte fokus på det gode indeklima i hjemmet, daginstitutionen og i skolen.

Se invitationen her: INVITATION