Spring til hovedindhold

God nyhed – Flere sundhedsplejerske studerende

Forfatter: Camilla Lerager Pedersen

Sundheds- og Ældreministeriet kan hermed meddele, at optaget af studerende på uddannelsen til sundhedsplejerske kan øges fra 100 til 120 studerende årligt i 2018, 2019 og 2020, jf. vedhæftede brev. Brev vedr. øget optag af studerende på uddannelsen til sundhedsplejerske

Det vil være en forudsætning for det øgede optag, at professionshøjskolerne kan indgå en aftale med kommunerne om de ekstra 20 årlige uddannelsespladser, og at kommunerne har frihed til at beslutte, hvilken af uddannelsesinstitutionerne, det øgede antal studerende skal tilknyttes.