Spring til hovedindhold

Social ulighed i sundhed – også i amning

Forfatter: Susanne Rank Lücke

Data fra undersøgelsen - vist grafisk.

Data fra undersøgelsen – vist grafisk.

Hvor længe har du ammet dit barn?

Ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at markant flere mødre med lang uddannelse ammer fuldt, når barnet er 4 måneder, når man sammenligner med mødre med kort uddannelse. Der er indsamlet data fra over 18.000 børn, så denne undersøgelse er stor og er baseret på Sundhedsplejerskers journaler og registreringsoplysninger på børn født i 2014.

Dette kan skabe diskussion om, at uligheden for børnene allerede starter inden de bliver født, altså når de kommende mødre vælger, hvilken vej de vil gå efter folkeskolen.

Desuden kan denne statistiske undersøgelse også være endnu en opmærksomhed til alle Sundhedsplejersker om at registrere aktuelle data i børnenes journaler. Det er af allerhøjeste betydning, at Sundhedsplejersker registrerer i det respektive ernæringsmodul – således at data ikke kan misforståes.