Spring til hovedindhold

Om os

Om Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker er et faglige selskaber under Dansk Sygeplejeråd. Der er 35 faglige selskaber under DSR, og du finder mere infomation om alle de faglige selskaber på www.dsr.dk/fagligeselskaber

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker har eksisteret siden 1976. Faget Sundhedspleje er mere end 80 år gammelt –

Hvem kan være medlem?

  • Aktive medlemmer af Dansk Sygeplejeråd (DSR)
  • Passive- og pensionsmedlemmer af DSR som senest har været ansat i sundhedsplejen.

Medlemmer kan stemme til generalforsamling, søge legat, deltage til Landkonference til medlems-pris, får bladet Sundhedsplejersken tilsendt og kan logge ind på hjemmesiden og finde nyheder, samtlige artikler m.m

  • Sundhedsplejersker og sygeplejersker fra Grønland og Færøerne, der er medlem af deres respektive fagforeninger, kan ikke blive medlem  af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, men kan abonnere på bladet Sundhedsplejersken og få et login til hjemmesiden.
  • Folkepensionister kan efter 5 års medlemskab af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker abonnere på bladet Sundhedsplejersken og få et login til hjemmesiden.

Policy for medlemsmagasin

Det Faglige Selskab for Sundhedsplejersker udgiver 5 gange årligt medlemsmagasinet ’Sundhedsplejersken’. Størstedelen af indholdet i magasinet består af artikler og andet indhold fra eksterne skribenter, som byder ind med viden og holdninger til faget.

 

Det Faglige Selskab for Sundhedsplejersker ligger i fagbladet ‘Sundhedsplejersken’ op til debat og anskuelser af emner fra flere vinkler, og deler således ikke nødvendigvis de holdninger og betragtninger, som eksterne skribenter via artikler i bladet giver udtryk for. Alt materiale der bringes i magasinet læses dog altid grundigt igennem af både ansvarshavende redaktør samt redaktørgruppen, der alle består af Sundhedsplejersker med mange års erfaring og rutine i faget.

Er der spørgsmål eller kommentarer til magasinet kan der tages kontakt il ansvarshavende redaktør på redaktoer@mediegruppen.net.

Formål med Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker

 

  • At fremme og inspirere til medlemmernes fortsatte faglige udvikling, blandt andet ved afholdelse af konferencer, udgivelse af fagblad og nyhedsbrev og via hjemmeside.
  • At udpege repræsentanter fra bestyrelsen til faglige udvalg, arbejdsgrupper, følgegrupper m.v. i udvalg i ministerier og styrelser m.v.
  • At støtte op om sundhedsplejersker som faggruppe og synliggøre sundhedsplejerskers rolle i det danske sundhedssystem og i den offentlige debat.
  • At deltage i Specialrådet for Specialuddannelsen til sundhedsplejerske.
  • At repræsentere Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker i det Nordiske Samarbejde NoSB og deltage i internationalt samarbejde.
  • At fremme det tværgående samarbejde mellem de faglige selskaber i DSR.