Spring til hovedindhold

Omsorgssvigt

Når du får mistanke om seksuelle overgreb på børn

Hjemmeside skal hjælpe fagfolk og sundhedspersonale til at opdage flere overgreb og handle på det. Hvad gør man som sundhedsperson, når man får mistanke om seksuelle overgreb på børn? Hvordan agerer man over for barnet og forældrene? Og hvem skal man henvende sig til for at få råd og vejledning? Mistanken.dk er en hjemmeside med […]

Høring om udsatte grønlandske børn i Danmark

Det blev en spændende og udbytterig debat, hvor udsatte grønlandske børn og familier blev sat på dagsordenen og der blev afgivet løfter om at sætte ind over for målgruppen. (oktober 2011) Vi var særligt glade for: At alle tilstedeværende partier var enige om, at Danmark har en særlig forpligtelse over for Grønland pga. fælles historie […]

Psykisk syge forældre

Socialt Udviklingscenter SUS fik af Socialministeriet til opgave: at koordinere indsatsen på landsplan for de mange nye, men også igangværende projekter at skabe netværk mellem de relevante aktører at formidle resultater og erfaringer fra udviklingsarbejdet. På hjemmesiden www.sus.dk kan du være med til at høste nogle af de erfaringer, der er gjort og noget af […]

Sundhedspleje en særlig indsats

Om afhandlingen: Sundhedspleje og “Særlige indsatser for svagt stillede børn og unge” – Myte eller virkelighed? Af Inga Axelsen Det er med stor glæde at jeg erfarede at en sundhedsplejerske til har arbejdet med sundhedspleje på et videnskabeligt niveau, der beretter til en PhD grad. Jeg var fyldt med forventning, da afhandlingen entrede min brevkasse […]

Tag signalerne alvorligt

Underretninger Du skal reagere, hvis du ser signaler på, at et barn eller en ung ikke har det godt derhjemme. Det er budskabet i Ankestyrelsens kampagne. Alle borgere har en såkaldt underretningspligt. Men kampagnen er især rettet mod fagpersoner som for eksempel pædagoger, lærere eller læger, der har kontakt til børn og deres familier i […]