Spring til hovedindhold

Børn 6 – 18 år

Viden om børn og unge. Denne side er indgang til generel viden på dette område. OBS at nogle af emnerne i højre side flere emner under sig.

Anbefalinger for fysisk aktivitet og stillesiddende tid

For børn og unge har fysisk aktivitet positiv betydning for mental sundhed og trivsel, kondition, knogle- og muskelstyrke, sund vægtudvikling og kognitiv udvikling og læring. Derudover forebygger fysisk aktivitet forstadier til type 2-diabetes, udvikling af overvægt samt forhøjet blodtryk og -kolesterol. Aktivitetstrekant Børn og unge (5-17 år) Anbefalinger 5 til 17   Kirsten Birk 13/8 […]

Piger og blødersygdomme

Danmarks Bløderforening  har lanceret en ny hjemmeside om kvinder og blødersygdom. På hjemmesiden er der blandt andet en underside, der henvender sig til sundhedspersoner med information om symptomer, henvisning til diagnosticering og referencer til mere viden om emnet. De senere år er der kommet et stigende fokus på, at kvinder også kan rammes af blødersygdom […]

Fremme af sunde mad- og måltidsvaner blandt børn og unge

”VI SER, AT DET ISÆR ER DE KOMPLEKSE, SUNDHEDSFREMMENDE INDSATSER, DER VIRKER BEDST. VI SER OGSÅ, AT FORÆLDRENES ANSVAR OG ROLLE I FORHOLD TIL BØRN OG UNGES MADVANER, MÅLTIDSHYPPIGHED OG -PRÆFERENCER ER VIGTIGE. OG SÅ SER VI, AT DET SPECIELT ER BLANDT DE UNGE, AT DER ER STØRST POTENTIALE FOR FORBEDRINGER” Læs omtale og download […]

 Indsatser der fremmer mental sundhed hos børn og unge

Indsatser der fremmer mental sundhed hos børn og unge Et systematisk litteraturstudie af internationale undersøgelser Udarbejdet af Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet: Janni Niclasen, Lisbeth Lund og Carsten Obel.

HPV pjecer på flere sprog

Pjecerne om HPV-vaccination er  blevet oversat til en række sprog. https://webshop.cancer.dk/pjecer-og-information/forebyggelse/vaccination-og-screening/   30/5 2018 Kirsten Birk 

Børn og unge med astma, allergi og eksem kan komme på sommercamp i Danmark

Astma-Allergi Foreningen arrangerer sommercamp for børn og unge med astma, allergi og eksem, kaldet Luftballonen Sommercamp. I Luftballonen lærer deltagerne at leve med deres kroniske sygdom, møder ligesindede og får hjælp til at mestre deres sygdom igennem undervisning af fagpersonale, samvær og idræt. Sundhedsplejerskerne på landets skoler kan være det vigtige bindeled imellem skolebarnet, forældre […]

Enuresis nocturna

Af Afd. læge Søren Rittig, Børneafdeling A, Skejby Sygehus Enuresis – hvad er det? Der er tale om enuresis nocturna (ufrivillig natlig vandladning), hvis barnet tisser i sengen om natten efter 5 års alderen, hvorimod man taler om inkontinens, hvis man tisser i bukserne i dagtiden. Det er vigtigt, at man adskiller disse former for […]

Håndbøger vedr. skolebørn

Håndbog til sundhedspersonale og opsporing af overvægt og tidlig indsats for børn og unge i skolealderen.

Projekt Børn, Unge & Rygning hos Kræftens Bekæmpelse

I projektet arbejdes der med både forebyggelse af rygestart og hjælp til rygestop for unge. “Børn, Unge og Rygning” har udviklet et system med de medier og metoder som de unge bruger. Det er over internet, sms og e-mail og hedder www.xhale.dk har fungeret i 2 år nu og har haft over 9000 unge igennem […]

Selvskadende adfærd

Lemlæstelse af sig selv, kaldet selvskadende adfærd (selvmutilation) defineres som en bevidst intention om at skade sig selv, der ikke nødvendigvis indeholder en intention om at dø. Ved selvskade er der tale om en ikke livstruende, selvpåført kropslig skade, som ikke er socialt accepteret. Hvorfor skader de sig selv? Langt de fleste fortæller, at de […]

Styrk den tværprofessionelle indsats – en guide

Læs denne guide, hvor Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker har været repræsenteret i arbejdsgruppen.

Unge og alkohol

Sundhedsstyrelsen har udgivet disse hæfter om hvordan børn og deres forældre kan forholde sig til brug af alkohol blandt skoleelever. Den ene henvender sig til forældrene, og den anden til skolens lærere og andre voksne, som taler med børnene om alkohol. Find hæfte til forældre her Find hæfte til lærere og andre voksne her Læs […]

Sundhedspædagogik

Vejledning af småbørnsfamilier og sundhedsfremmende samtaler med skolebørn er kerneydelser i sundhedsplejen. Sundhedsplejerskeuddannelsen i København har derfor udviklet en metode, der kan medvirke til at fremme de studerendes sundhedspædagogiske og kummunikative kompetencer – Læs artikel af Ulla Houborg, uddannelseskonsulent og Lektor her Professor i sundhedspædagogik professor, Danmarks Pædagogiske Universitet og Aarhus Universitet Karen Wistoft  er  […]

Snifning og unge

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et materialesæt vedr. unge og snifning. Materialet henvender sig til lærere, sundhedspersonale og forældre. Stofinfo Sådan bruges materialet – vejledning til lærer og sundhedspersonale Forslag til handleplan – til skole og personale Pjece til forældre – børn og snifning Ovenstående materiale er fra Sundhedsstyrelsen tænkt som et redskab for skoler og ungdomsklubber […]

Vurdering og visitation af selvmordstruede

Rådgivning til sundhedspersonale fra 2007 Målet med rådgivningsmaterialet er fortsat at opkvalificere sundheds-personalets identifikation, vurdering og visitation af selvmordstruede – både ved selvmordsforsøg, ved fremsatte selvmordstanker og ved mistanke om selvmordsfare. Målgruppen for rådgivningsmaterialet er sygehusejere, sygehusledelser, afdelingsledelser og sundhedspersonalet i de somatiske skadestuer og modtageafdelinger samt personalet i de psykiatriske modtagelser. Materialet vil desuden […]