Spring til hovedindhold

Minoriteter

Vi vil gerne være fortaler for en bred forståelse af minoriteter og etnicitet, derfor vil du finde emner om både minoriteter generelt set og etniske minoriteter. Mødet med etniske minoriteter i det danske sundhedsvæsen kan give frustration hos sundhedsplejersken og familien. Denne sides formål er at give dig værktøjer til en forståelsesramme for hvad der udspiller sig i mødet mellem sundhedspersonalets og etniske minoriteter i sundhedsfeltet.

Forældreguide til flygtninge

Igennem de sidste 2 år har Røde Kors med støtte fra Egmont Fonden samarbejdet med HERO (norsk asyloperatør), Senter for Krisepsykologi og de to førende børne- og krisepsykologer, Atle Dyregrov og Magne Raundalen, om at udvikle materialet ’Guide til Flygtningeforældre’. Med ønsket om at give flygtningefamilier støtte, viden og redskaber til at bearbejde reaktioner og […]

Etniske minoriteter i Sundhedsvæsenet

To ud af tre kommuner forsøger med målrettede tilbud at forbedre sundheden blandt etniske minoriteter. Mange koncentrerer tilbuddene om kost- og motionsvaner, mens andre også f.eks. har indsatser målrettet småbørnsfamilier, personer med kronisk sygdom og traumatiserede personer. Det viser en ny kortlægning, som offentliggøres i dag. Den indeholder en liste over, hvad hver enkelt kommune […]

Mod en fælles indsats

Netværksarbejde til forebyggelse af kriminalitet bandt de 7 – 13 årige i flygtninge- indvandrefamilier. Metodemodellen består af anvisninger til gennemførelsen af processuelle netværksmøder mellem traumatiserede flygtningeforældre og de professionelle fagpersoner, som arbejder med deres børn på tværs af kommunen. Rapporten giver anbefalinger til organisering og implementering af veldefinerede netværksmødeforløb samt metoder til gennemførelsen af systemisk […]

Rapport og artikler fra Sundhedsstyrelsen

Om etniske minoriteter, herunder pjecer og lign. der henvender sig til borgere eller til sundhedsprofessionelle ift. rådgivning og konsultation af denne gruppe. Materialerne er oversat til en række sprog. Du kan bl.a. læse om Aktiviteter til sundhedsfremme blandt etniske minoriteter, herunder forebyggelse af omskæring Se rapport her Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsen udgiver en […]

Sjældne handicap

Sjældne handicap er beskrevet under Socialstyrelsen. Socialstyrelsen rådgiver og informerer om sjældne handicap/sygdomme. Vigtigste målgrupper er mennesker med sjældne handicap og deres pårørende samt fagfolk. Det er desuden deres opgave at gøre opmærksom på de særlige problemstillinger, der er forbundet med at have et sjældent handicap. I Danmark defineres et handicap som sjældent, når det […]