Spring til hovedindhold

Etnicitet

Kender du mødregrupperne `Ny mor i Danmark´?

Vidste du, at DRC Dansk Flygtningehjælp har et samarbejde med sundhedsplejen om mødregrupper for nybagte mødre med flugtbaggrund og ikkevestlig indvandrerbaggrund? Mødrene bliver henvist af sundhedsplejersken og får besøg af fx sundhedsplejen, tandplejen, sprogstimuleringskonsulenter og andre fagpersoner. Som ny mor i Danmark kan det være uoverskueligt at deltage i traditionelle mødregrupper. Og det kan føre […]

omskæring af drenge

I 2018 kom  et borgerforslag ang. en 18-års minimumsalder for rituel omskæring af raske børn. Den blev stemt til tops med 50.000 støtteerklæringer og blev vurderet i Folketinget, men blev stemt ned i folketingssalen, Du kan se forslaget og læse mere ved at klikke på ” Vis på borgerforsklag.dk” Det har dog ført til, at […]

Folder om børnevaccinationer er oversat til 4 andre sprog

Sundhedsstyrelsen har oversat informations folderen for børnevaccinationsprogrammet til arabisk, farsi, polsk og somali. Folderen findes på hjemmesiden https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/vaccinationer/boernevaccinationsprogrammet og kan frit rekvireres hos Rosendahls mod betaling af porto.’

Introduktions film til sundhedspleje og dagtilbudsområdet

Ålborg Kommune har lavet små film på forskellige sprog  – I er velkomne til at bruge dem som inspiration i f.eks. modtagelsesbesøget hos flygtninge og indvandrer familier. Filmene ligger på youtube se dem her: https://www.youtube.com/user/aalborgkommunevideo/search?query=introduktion%E2%80%93

Forældreguide til flygtninge

Igennem de sidste 2 år har Røde Kors med støtte fra Egmont Fonden samarbejdet med HERO (norsk asyloperatør), Senter for Krisepsykologi og de to førende børne- og krisepsykologer, Atle Dyregrov og Magne Raundalen, om at udvikle materialet ’Guide til Flygtningeforældre’. Med ønsket om at give flygtningefamilier støtte, viden og redskaber til at bearbejde reaktioner og […]

Bydelsmødre – god integration

Har I Bydelsmødre i jeres Kommune og bruger I dem? Forstil dig at komme til et nyt land med fremmede vaner, nyt sprog og ikke mindst en anderledes kultur. Det er virkeligheden for de kvinder, der hvert år kommer til Danmark og må se en ny tilværelse i øjnene. Som udenlandsk kvinde uden arbejde bliver […]

Børn i et nyt Land

Sundhedsstyrelsen udgiver Sunde børn i et nyt land 0-2 år  på 5 forskellige sprog. Desuden findes mange andre publikationer på flere forskellige sprog – En stor hjælp til sundhedsplejersken i kontakten med familier af anden etnisk bagrund. F.eks. Sunde vaner før, under og efter graviditet og pjecer til gravide acylansøgere og andre som er helt nye i […]