Spring til hovedindhold

Legater

Formål

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker uddeler legater til medlemmer af foreningen, der beskæftiger sig med faglig udvikling af Sundhedsplejen i Danmark.

Betingelser

  1.  Ansøgningen er personlig, og du skal kunne dokumentere dit medlemskab for de seneste 12 måneder (dvs. 2 indbetalte kontingenter), før tildeling af et legat kan komme i betragtning.
  2. Før du søger legatet skal evt. økonomisk tilskud fra anden side (f.eks. egen arbejdsgiver) være afklaret, og resultatet forelægges i ansøgningen.
  3. Ansøgning sker kun elektronisk via hjemmesiden
    Vi anbefaler at du benytter en computer når du udfylder ansøgningen og ikke en tablet/iPad.

Økonomisk støtte kan søges til kommende nationale og internationale konferencer, studieophold, kongresser o.a. med sundhedsplejefaglig relevans og interesse.

Der kan ikke søges til kompetencegivende videre- og efteruddannelse.
Ansøgere der aktivt deltager i en konference, eksempelvis med en abstract eller en poster, vil blive foretrukket frem for deltagelse alene.

Ansvarlig

Bestyrelsen for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker

Koordinator

Susanne Rank Lücke

Udbetaling

Når konferencen mv. har været afholdt sendes originale kvitteringer til Selskabets kasserer, der herefter overfører det tildelte beløb til legatmodtagers konto.

Såfremt legatet bruges til rejseomkostninger, hotelophold eller konferencegebyr er de skattefrie, hvis de anvendes til andet formål vil de være skattepligtige. Se også nedenfor.

Ved aflysning / udsættelse

Hvis den ansøgte konference mv. aflyses, kan beløbet ikke overdrages og anvendes til andre kurser og konferencer fordi legatet er uddelt til den speciffikke begivenhed. Pengene vil derfor tilbage gå i legatpuljen, hvorfra der kan søges på ny.
Vi anbefaler derfor en afbestillingsforsikring tegnes på fly ved udenlandsrejser
Såfremt dato for konferencen mv. udsættes, skal der foreligge ny dato inden næste legatuddelingspulje (januar/august). Ellers tilgår legatet næste puljeombæring og der kan søges på ny.

Ansøgningsfrist

15. januar og 15. august i indeværende år. Alle ansøgere vil modtage svar kort efter at førstkommende bestyrelsesmøde har været afholdt.

Ansøgningsskemaet finder du på www.sundhedsplejersken.nu
Du logger ind og klik på ”Legatansøgning” og udfylder skemaet via hjemmesiden.
Vi modtager KUN Legatansøgninger via hjemmesiden.

Find legatansøgningen under Medlems login og udfyld skemaet

Når legatskemaet er udfyldt korrekt, tryk send og du modtager en automatisk svarmail. Legatansøgningen er ikke modtaget, hvis du ikke får svarmail.

 

Forpligtelse

I forbindelse med modtagelse af legatet fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker indgår der en forpligtelse til at skrive 1-2  A 4 side i Times new Roman, str.12 til Sundhedsplejersken om et af de emner, du særlig blev optaget af og som du gerne vil dele med dine kolleger senest 2 måneder efter konferencen. Indlægget sendes til redaktionen til redaktoer@mediegruppen.net Artiklen bliver herefter delt enten på vores hjemmeside eller i fagbladet Sundhedsplejersken.

Indberetning til Skat

Alle legatmidler uddeles personlig og indbrettes til Skat. Visse aktiviteter er fritaget for skat, eksempelvis rejseomkostninger.

 

Revideret 29.01.2023 Kirsten Birk