Spring til hovedindhold

Fremtidens Sundhedspleje

Forfatter: Susanne Rank Lücke

KL har i september lavet et holdningsnotat om fremtidens sundhedspleje, hvor fokus er at styrke sundhedsplejens rolle med bl.a. de tværsektorielle samarbejder. Dette så børn og unge tilbydes de bedste forudsætninger.Sundhedsplejersken spiller en vigtig rolle og kan være med til at forstærke den tidlige indsat og sammenhængen for børn og familier.

Sundhedsplejersken spiller en vigtig rolle og kan være med til at forstærke den tidlige indsat og sammenhængen for børn og familier.