Spring til hovedindhold

Sex og unge

Forfatter: Susanne Rank Lücke

Hos unge af begge køn, i alderen 15 – 29 år forekommer der flere klamydiatilfælde i opgørelsen fra 2015. Der er en stigning i klamydiaanalyserne og dette kan have en indvirkning på stigningen i tilfældene – da flere opdages. Gonorré-tilfælde er ligeledes i stigning.

De unge tror, at der skal være fysiske beviser på overgreb – for at de kan anmelde dette. Dette er jo ikke tilfældet da spredning af nøgenbilleder, blufærdighedskrænkelse og voldtægt er ulovligt og strafbart. De unge er tilbageholdende med at anmelde seksuelle overgreb.

Tendensen er desværre samtidig, at færre unge anvender kondom. Op til 44 % bruger ikke kondom, når de er sammen med en ny partner. Det kan være flere forskellige årsager til. De fleste er af den overbevisning, at det ikke rammer dem selv, men kun andre får sexuelt overførte sygdomme. Det er ikke uvidenhed, da 96% ved,at kondom beskytter mod sexsygdomme.

Hvordan kan vi som sundhedsplejersker arbejde forebyggende med det stigende problem i forhold til det faldende kondom-brug og dermed øgningen i bl.a. klamydia tilfælde.

Hvornår skal sundhedsplejersker sætte ind, hvis de unge mennesker skal vide, at andre skal respektere deres grænser – samt at de skal respektere andres?

Debattér gerne på Sundhedsplejerskens facebookgruppe!