Spring til hovedindhold

Styrk den tværprofessionelle indsats

Forfatter: Susanne Rank Lücke

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker har haft en repræsentant siddende i arbejdsgruppen omkring styrkelse af den tværprofessionelle indsats.

I mange kommuner arbejdes der på forskellige måder med det tværprofessionelle samarbejde og nu er der udkommet en guide til netop dette.

Guide til relationel koordinering i den tidlige indsats på skolerne – er blevet til for at imødekomme behovet for at sikre fysisk, social og mental sundhed for alle børn og unge. Der er øget fokus på børns og unges robusthed i samfundet.

Som Sundhedsplejerske er tværprofessionel samarbejde ikke nye ord, men måske den tværprofessionelle indsats kan nå nye højder med denne guide.