Spring til hovedindhold

Stor uvidenhed om mælk til små børn

Stor uvidenhed om mælk til små børn

Pressemeddelelse

Kun 7 pct. af institutionslederne ved, hvor meget mælk de små børn bør have i løbet af dagen i børnehaven. Den manglende viden er værd at være obs på i dialogen med børnehaverne, mener Dorte Fischer, næstfor-mand i Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker og sundhedsplejerske i Rudersdal Kommune. Hun hilser in-formationskampagne velkommen.
Det er syv år siden, at Fødevarestyrelsen første gang anbefalede 1,5 dl mælk i løbet af en institutionsdag til børnehavebørn, og aldrig har der været så stor interesse for børns sundhed hos forældre og pædagoger. Alli-gevel viser analyser, at angivelsen af mælk slet ikke har bundfældet sig.
Mangel på viden i børnehaverne
”Desværre kommer det ikke bag på mig, at børnehaverne ved så lidt om mælk til børnene. Jeg oplever, at når vi som sundhedsplejersker kommer ud i børnehaverne, så bliver vi ofte spurgt til råds om mælk og det gode måltid. Sidste gang jeg deltog på konferencen ’Sunde Børn’ for pædagogerne måtte jeg også forklare de gode mælkevaner helt fra bunden,” siger Dorte Fischer.
Hun mener, at baggrunden er, at mælk og måltider fylder meget lidt i pædagoguddannelsen, og det køkken-personale, der tidligere var i køkkenet er ofte spare væk.
”Der er skåret helt ind til benet, og når den nødvendige viden ikke er til stede, så er det nemt at spare mæl-ken væk til fordel for fx en halv pædagogmedhælper. Det bekymrer mig,” siger Dorte Fischer.
Ny analyse – mælken i børnehaven
I en ny analyse fra Voxmeter siger knap hver femte forælder, at deres barn sjældent eller aldrig får mælk i børnehaven. Det er et tal, som står i kontrast til, at 85 pct. af forældrene mener, at mælk er vigtig for deres barns sundhed og opvækst. Faktisk er det under 2 pct., der mener det modsatte.
”Hver dag må institutionerne prioritere. Når mælken bliver valgt fra ude i børnehaverne er økonomien en af forklaringerne. Her kunne det være rigtigt godt, hvis mælken til børnene var skrevet ind i kommunernes cen-trale kostpolitik. Det er den f.eks. i Rudersdal kommune, hvor jeg arbejder som sundhedsplejerske, men langt fra i alle kommuner,” siger Dorte Fischer.
Ny dagsorden
Dorte Fischer finder det relevant, at mælken til de små børn i højere grad kommer på dagsordenen. Hun kunne godt tænke sig, at der i pædagoguddannelsen kom mere fokus på kost og mælk, og at fødevaremyn-dighederne fx lavede temaeftermiddage om emnet. Endelig kunne hun ønske sig, at det blev et emne ude i kommunerne, når der skal diskuteres og besluttes kostpolitik og sættes penge af.
”Det er så ærgerligt, at der bliver skåret mere og mere ned på mælken og det gode måltid i børnehaverne, fordi begge dele er så vigtig for børnenes udvikling og læring,” siger Dorte Fischer.
Ny kampagne
Mejeriforeningen søsætter nu en informationskampagne for at gøre opmærksom på de 1,5 dl mælk til børne-havebørnene hver dag.
”Informationskampagnen falder på et tørt sted. Det er vigtigt, at der er et solidt og godt kendskab til gode og sunde spise- og drikkevaner i børnehaverne,” siger Dorte Fischer.

1 + 1 + 1 giver mening
Dorte Fischer hører ofte argumentet om, at børn jo får mælk derhjemme og ikke behøver det i børnehaven.
”Der er imidlertid god grund til at holde faste i mælk i børnehaven. Små børn kan nemlig have svært ved at nå at få det daglige indtag derhjemme til morgenmad og aftensmad. Derfor giver 1 + 1 + 1 god mening: et glas mælk morgen, middag og aften,” siger Dorte Fischer.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Dorte Fischer, næstformand i Fagligt Selskab for sundhedsplejersker, tlf.: 61 46 31 54, mail: dortefi-scher@fs10.dk