Spring til hovedindhold

Vil du medvirke som censor ved Specialuddannelsen til sundhedsplejerske?

Forfatter: Susanne Rank Lücke

Fotograf: Susanne Rank Lücke

Der er nu mulighed for at søge beskikkelse som censor ved Specialuddannelsen til sundhedsplejerske.

Korpset beskikkes fra 1. april 2017 for en 4 årig periode.

Krav til censorer på Specialuddannelsen til sundhedsplejerske:

  • Du er uddannet sygeplejerske, sundhedsplejerske eller har anden relevant sundhedsfaglig professionsuddannelse med erhvervserfaring inden for sundhedsplejens målgrupper
  • Du har en videregående uddannelse på master- eller kandidatniveau
  • Mindst 1/3 del af censorerne skal have deres hovedbeskæftigelse uden for de 2 uddannelsesinstitutioner, som udbyder uddannelse i Danmark
  • Du har kendskab til det lovmæssige grundlag for eksamener og kan sammen med eksaminator påtage dig rollen som den der sætter rammen omkring eksamen
  • Du er engageret i dit fag og din profession og ønsker at være med til at videreudvikle denne
  • Du er indstillet på rejseaktivitet, da uddannelsesstederne er beliggende i henholdsvis Århus og København

Ansøgningsmateriale og ansøgningsskema kan findes her:

http://www.tilmeld.dk/ansogningcensor

 

Sidste frist for at ansøge er onsdag, den 1. marts 2017 klokken 14.

Kontakt sekretariatet for censorformandskabet, Specialuddannelsen til sundhedsplejerske.

på 8755 1841 eller send en mail til: lhni@viauc.dk