Spring til hovedindhold

Behovet for sundhedsplejersker stiger

Forfatter: Af Anders Græsbøll Buch

Fotograf: Colourbox

 

Siden 2007 er antallet af sundhedsplejersker steget med knapt 20 %. Faget står dog overfor en stor udfordring, da en femtedel af sundhedsplejerskerne kan gå på efterløn i løbet af de næste ti år, samtidig med at der uddannes for få.

Af Anders Græsbøll Buch

Lige fra når lille Alfred er blevet født og er kommet hjem, står en sundhedsplejerske til rådighed for ham og familien. Det tilbud står ved magt, helt indtil han fylder 18 år. Et tilbud, som flere og flere gør brug af.

Antallet af fuldtidsbeskæftigede sundhedsplejersker i den kommunale sektor er nemlig steget med næsten 20 % på landsplan siden 2007. I 2007 var tallet på 1570, mens det i seneste opgørelse fra 2015 ligger på 1874.

Det er en stigning, de også har mærket hos Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, hvor Susanne Rank Lücke er formand.

”Vi mærker, at når der slåes en stilling op, så kan det være svært at finde en sundhedsplejerske. Vi er efterhånden for få sundhedsplejersker på markedet,” siger Susanne Rank Lücke.

Flere projekter med tidlig indsats

Årsagen til den store stigning skyldes ifølge Susanne Rank Lücke, at kommunerne iværksætter flere og flere projekter, hvor man allerede knytter sundhedsplejersker til børnene, når de er helt små.

”Man har fået øje på, at sundhedsplejersker kan nogle ting, uden man skal igennem en masse udredninger, indrapporteringer osv. Man kan tit forudse nogle familier, hvor der kan være brug for hjælp, og der får vi flere og flere henvisninger, så vi kan hjælpe de familier allerede meget tidligt,” siger Susanne Rank Lücke.

Mange efterlønsmodne sundhedsplejersker

I fremtiden kan der dog opstå mangel på sundhedsplejersker. Ifølge Susanne Rank Lücke er der nemlig op mod 20 % af sundhedsplejerskerne, der er på markedet nu, som kan gå på efterløn i løbet af de næste ti år. Samtidig uddannes der ikke nok nye.

”Vi har søgt ministeriet allerede for 2,5 år siden, om at der bliver optaget flere på uddannelsen, men det bliver udskudt hver gang. Vi kan ikke gøre så meget andet, end at blive ved med at rykke dem. Men det er en langsommelig proces,” siger Susanne Rank Lücke.

Sundhedsplejerskeuddannelsen er en 1,5-årig overbygning på sygeplejerskeuddannelsen, hvor der bliver optaget 100 hvert år på landsplan.

Det var ikke muligt at få en kommentar fra ministeriet.