Spring til hovedindhold

Indstillinger til Årets Sundhedsplejerske 2017

Forfatter: Susanne Rank Lücke

Fotograf: Susanne Rank Lücke

Læs indstillingerne til Årets Sundhedsplejerske her!

Nominerede:

Sundhedsplejerske Maria Villumsen vil være repræsentant for den samlede gruppe af sundhedsplejersker

Som de første i Danmark har sundhedsplejerskerne i Mariagerfjord Kommune de seneste 2 år givet sundhedstjek til anbragte børn og unge. Vi mener, det er et vigtigt område at fokusere på og det har også vist sig, at sundhedsplejerskerne er de helt rette til at løfte den opgave.

På baggrund af dette mener jeg, at gruppen af sundhedsplejersker i Mariagerfjord Kommune fortjener prisen, da de har udvist stor energi og fleksibilitet i forbindelse med det nye tiltag. Det er en gruppe af sundhedsplejersker med høj faglighed, engagement og en omstillingsparathed ud over det sædvanlige. Samtidig har de haft mod på at tage en utraditionel opgave til sig i arbejdet som sundhedsplejersker.

Vores erfaring viser, at det er et overset arbejdsområde for sundhedsplejersker, men at det er en spændende og yderst relevant opgave. Sundhedstjek tilbydes ofte af en læge, men vi har valgt at benytte os af sundhedsplejerskernes kompetencer. Det første stykke tid krævede en særlig indsats og fleksibilitet af sundhedsplejerskerne, da vi skulle fastsætte arbejdsgangene. Sundhedstjekkene foregår som hjemmebesøg hvilket giver en god anledning til en positiv dialog med barnet, den unge og med plejeforældrene eller pædagogerne på opholdsstedet.

Baggrunden for at give sundhedstjek til anbragte børn er, at forskning viser, at udsatte børns sundhed er en vigtig faktor i at sikre deres trivsel og udvikling. Forskningen viser også, at anbragte børns sundhed ofte er et overset problem og at fagpersoner (børnenes lærere, rådgivere, plejefamilier m.fl.) kan komme til at tro, at trivsels- eller indlæringsproblemer har baggrund i barnets tidligere sociale forhold.

Vores resultater efter de første år viser, at der er fundet problematikker ved knap 40 % af de anbragte børn og unge, som sundhedsplejersken har kunnet afhjælpe gennem vejledning eller henvisning til en specialist. Dette drejer sig bl.a. om mavepine, hovedpine, rygproblemer og allergi, men også overvægt og usunde kostevaner er problematikker sundhedsplejersken kan sætte fokus på.

Vi oplever en rigtig stor interesse fra andre kommuner og fra KL (se det nyeste Momentum fra KL)som synes vores indsats giver rigtig god mening. Vores ledende sundhedsplejerske og en sundhedsplejerske har været, og er inviteret til flere internationale konferencer for at fortælle om hvad sundhedsplejerskerne helt konkret gør og de resultater vi ser. Der er altså stor bevågenhed om denne indsats. For at sikre evidens, er sundhedsplejen gået i samarbejde med SFI der er ved at tilrettelægge et stort forskningsprojekt om sundhedstjek, det ser vi frem til.

Jeg mener, at gruppen af sundhedsplejersker i Mariagerfjord Kommune har ydet en helt speciel indsats i det forebyggende arbejde til gavn for de anbragte børn og unge. Jeg mener, at den dokumenterede større trivsel hos de anbragte børn og unge betyder, at sundhedsplejerskerne skal hædres for deres flotte indsats.

Sundhedsplejerske Maria Villumsen vil være repræsentant for den samlede gruppe af sundhedsplejersker, hvis vi skulle være så heldige at blive indstillet til titlen.

Med venlig hilsen

Kit Borup, Familiechef i Mariagerfjord Kommune

Rikke Hansen og Mitzi Klausen

Jeg vil gerne indstille sundhedsplejerskerne Rikke Hansen og Mitzi Klausen til årets sundhedsplejerske 2017.

Rikke og Mitzi er gruppeledere for gruppen for unge mødre i den sydlige del af Kalundborg, der består af 2 små byer, en del landsbyer og stort landområde. Gruppen blev oprettet i 2016 fordi, det var vanskeligt at motivere de unge mødre fra syd, til at deltage i gruppen for unge mødre i Kalundborg, dels pga. distancen og dels pga. kulturelle forskelle mellem land og by.

Gruppen mødes hver onsdag formiddag og har mellem 7 og 10 unge mødre mellem 16 og 23 år. Det er en åben gruppe.

Rikke og Mitzi gør en meget stor forskel for de unge mødre i distriktet. De udstråler varme, tryghed, forudsigelighed og stor faglighed, ligesom de møder mødrene med respekt og ressourcesyn.

De unge mødre giver udtryk for, at de er glade for netværket, at have et hyggeligt sted at mødes, få mulighed for at få svar på nogle spørgsmål, at tale om “det svære”, at få serveret frokost, at blive holdt fast i aftaler, at have indflydelse på indholdet fra gang til gang.

Rikke er i gang med en efteruddannelse i neuroaffektiv udvklingspsykologi, og Mitzi er i gang med en IBLCE ammekonsulentuddannelse. Begge har de en 1 årig uddannelse i narrativ samtalepraksis. Dette for at styrke deres kompetancer som gruppeledere, men i høj grad også for at styrke kernen i sundhedsplejen for de unge mødre.

En del af målsætningen for gruppen er, styrke tilknytningen til barnet, at hjælpe de unge i gang med uddannelse eller job efter endt barsel, hjælp til forståelse af økonomi/budget/gældsafvikling etc., forståelse for sunde måltider, bevidsthed om mobil kultur og meget mere.

Med venlig hilsen

Bodil Giversen, Ledende Sundhedsplejerske