Spring til hovedindhold

Psykiatriudspil – Vi kender alle en…..

Forfatter: Kirsten Birk

Læs udspillet, hvor vi som sundhedsplejersker er skrevet ind på side 24-25

– Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til en mere ambitiøs vision for psykiatrien i Danmark er udviklet med udgangspunkt i input fra en bred sammensætning af sygeplejersker, ledere og direktører i psykiatrien, herunder repræsentanter fra sygehuse, kommuner, bosteder, faglige selskaber, samt input fra en række videnspersoner og forskere på området.

Danskernes mentale sundhed skal styrkes med en samlet indsats

En bred tværfaglig indsats kan gøre en markant forskel for danskernes mentale sundhed. Derfor er der brug for en national plan, hvor forebyggelse og tidlig opsporing for børn og unge spiller en central rolle, samt en mere systematisk indsats for mental sundhedsfremme i hele befolkningen.

Læs udspillet her, hvor vi som sundhedsplejersker er skrevet ind på side 24-25  psykiatriudspil