Spring til hovedindhold

Væk med Lus kampagnen

Sundhedsstyrelsen anbefaler at kommunen koordinerer fælles luse-kæmme-dage i kommunen. Vi er en gruppe på 25 sundhedsplejersker fra 11 kommuner i region syd og midt, som har hygiejne-konsulent-funktion. Vi har besluttet at koordinere dagene til første fredag efter skolernes juleferie, og første fredag efter skolernes sommerferie. Filosofien er, at jo flere fælles-luse-kæmme-dage der er samtidigt i hele Danmark, jo bedre effekt og jo mere opmærksomhed og medie-dækning.

Formidling kan ske via kommunens hjemmeside, intra i dagpleje, daginstitutioner og skole, personaleintra til kollegaer, nyhedsbreve, inviter pressen, at sundhedsplejersken annoncerer fælles-luse-kæmme-dag til morgensang på skolen, eller kort går rundt i hver klasse med en lusekam i hånden og minder om dagen.

 

Forslaget sendt fra Ane Teuchler Sundhedsplejerske Vejen Kommune mail: awt@vejen.dk mobil: 30170886

Se Vejen Kommunes lusepjece som inspiration lusepjece-2014