Spring til hovedindhold

Lokale indsatser skal øge tilslutningen til HPV-vaccination

Forfatter: Louise Hougaard Jakobsen Kræftens Bekæmpelse

Fotograf: Kræftens Bekæmpelse

Flere piger end tidligere bliver vaccineret mod HPV og målet er samme høje dækning, som vi tidligere har været på. Men der er et stykke vej endnu, og der er stadig mange forældre, der savner mere information om HPV-vaccinens effekt og sikkerhed. Den brede informationsindsats, der blev lanceret i maj sidste år, har dannet god grobund for at styrke de lokale indsatser og sprede budskaberne om HPV-vaccinens vigtighed til alle forældre i Danmark.

 

Af: Projektleder Louise Hougaard Jakobsen, Kræftens Bekæmpelse

 

Informationsindsats skal forebygge livmoderhalskræft

De seneste års debat om HPV-vaccinen har fået mange danske forældre til at sætte spørgsmålstegn ved, om de vil lade deres datter vaccinere mod HPV. Dette til trods for, at der er solid videnskabelig evidens der underbygger, at HPV-vaccinen er lige så sikker som andre vacciner, vi giver vores børn.

 

For at få fokus tilbage på, at vi har en sikker vaccine mod en alvorlig kræftsygdom, lancerede Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen i maj 2017 informationsindsatsen ”Stop HPV – stop livmoderhalskræft”. Formålet med indsatsen er at forebygge livmoderhalskræft ved at øge tilslutningen til HPV-vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Indsatsen har særligt fokus på forældre til piger i 12-årsalderen, men er også rettet mod piger på 15-18 år, da for mange i denne gruppe endnu ikke er vaccineret mod HPV. Pigerne kan nå det endnu, da det er gratis at blive vaccineret, indtil man fylder 18 år.

 

Indsatsens primære platforme er Facebooksiden ”Stop HPV – stop livmoderhalskræft” og hjemmesiden stophpv.dk.

Situationen ser langt bedre ud i dag

Efter lancering af informationsindsatsen har der været et tydeligt skift i den offentlige debat om HPV-vaccinen, som er blevet langt mere nuanceret. Effekten ses nu også på tilslutningen. I 2017 påbegyndte ca. 30.000 piger HPV-vaccination mod ca. 15.000 piger i 2016, og i dag er 36 pct. af piger født i 2004 påbegyndt HPV-vaccination.

 

På trods af den positive udvikling er der stadig lang vej til det tidligere høje niveau på op mod 80 pct. færdigvaccinerede i en årgang.

 

Forældre savner mere information

En ny undersøgelse foretaget af Megafon for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen viser, at selvom mange forældre gerne vil lade deres datter HPV-vaccinere, efterspørger 2 ud af 3 forældre mere information om HPV-vaccination. Forældrene giver udtryk for, at de gerne vil have informationen om HPV-vaccination fra sundhedsplejerskerne og ved deres kontakt til skolerne. Sundhedsplejerskerne og skolerne har altså en unik mulighed for at komme i dialog med forældrene og pigerne om HPV-vaccination.

 

6 facts om HPV-vaccination og forebyggelse af livmoderhalskræft

 1. HPV overføres seksuelt – kondom beskytter ikke tilstrækkelig imod smitte
 2. Omkring 4 ud af 10 danskere under 30 år er smittet med HPV lige nu
 3. Hver år får ca. 15.000 danske kvinder konstateret celleforandringer, som kan være forstadier til livmoderhalskræft
 4. Hvert år rammes ca. 375 danske kvinder af livmoderhalskræft – også helt unge kvinder
 5. HPV-vaccination kan forebygge 90 % af alle tilfælde af livmoderhalskræft
 6. WHO anbefaler HPV-vaccination, og vaccinen tilbydes piger i stort set alle lande i Europa

 

Indsatserne skal udbredes lokalt

Den brede informationsindsats har dannet god grobund for at udbrede budskaber om HPV-vaccination i lokalmiljøerne. Kræftens Bekæmpelse har frivillige fordelt over hele landet, der blandt andet arbejder lokalt for at forebygge kræft. Det forventes, at Kræftens Bekæmpelses frivillige vil sætte fokus på HPV-vaccination i lokalområderne fra forsommeren 2018 og resten af året, hvilket kan give anledning til gode lokale samarbejdsmuligheder.

 

Sundhedsplejerskernes lederes organisation (FALS) bakker op om, at sundhedsplejerskerne er med til at formidle information om HPV-vaccination. Der lægges op til mulighed for samarbejde med Kræftens Bekæmpelses frivillige om at planlægge informationsmøder for forældrene.

 

Læs mere om HPV-vaccination på stophpv.dk, og find link til bestilling af plakater og pjecer på stophpv.dk/sundhedsfaglige.

 

 

6 måder hvorpå du som sundhedsplejerske kan bidrage

 1. Bestil informationsmaterialer om HPV-vaccination via linket på dk/sundhedsfaglige
 2. Informer om HPV-vaccination på skoleintra eller andre internetfora
 3. Fortæl om HPV-vaccination til pigerne og giv dem informationsmateriale med hjem
 4. Hæng plakater om HPV-vaccination op på skolen
 5. Samarbejd med Kræftens Bekæmpelses frivillige om at afholde et informationsmøde for forældre
 6. Bak op om indsatsen på vores Facebookside ”Stop HPV – stop livmoderhalskræft”, og fortæl piger og forældre om Facebooksiden