Spring til hovedindhold

Forældreguide til flygtninge

Forfatter: Mathias Vallentin Wehde

Fotograf: Røde Kors

 

Igennem de sidste 2 år har Røde Kors med støtte fra Egmont Fonden samarbejdet med HERO (norsk asyloperatør), Senter for Krisepsykologi og de to førende børne- og krisepsykologer, Atle Dyregrov og Magne Raundalen, om at udvikle materialet ’Guide til Flygtningeforældre’.

Med ønsket om at give flygtningefamilier støtte, viden og redskaber til at bearbejde reaktioner og udfordringer, som de og deres børn kan udvise og opleve som følge af at være flygtet, fungerer ’Guide til Flygtningeforældre’ som et hjælp-til-selvhjælpsredskab, der sætter flygtningeforældre i stand til at forstå og handle på deres børns reaktioner.

Guiden indeholder information, råd og vejledning til flygtningeforældre i at håndtere traumatiske og voldsomme oplevelser, der ofte kan være svære for familien og børnene at tale om.

Guiden har været testet i asylcentre i Danmark og Norge, og har sideløbende vundet udbredelse i integrationsfasen flere steder, ligesom den har været anvendt i flygtningelejre i Grækenland. Afledt af gode resultater og efterspørgsel er guiden blevet revideret, så den nu er mere generelt målrettet flygtninge uanset om de er i transit, i asylfasen eller i integrationsfasen.

Foruden den fysiske guide findes ’Guide til Flygtningeforældre’ også som et understøttende e-learning forløb til undervisere og praktikere, som skal introducere den til forældre samt i app-form med indlagt audio-guide, der kan downloades gratis i App Store eller Google Play under navnet Parent Guide eller fra følgende link https://www.rodekors.dk/det-goer-vi/roede-kors-asyl/viden-og-eksperter/foraeldreguiden-asyl.

Hæfterne kan bestilles i rimelig store portioner ved mail til parentguide@redcross.dk på dansk og norsk foruden de syv dominerende flygtningesprog: arabisk, engelsk, farsi, kurdisk sorani, russisk, somali og tigrinja.