Spring til hovedindhold

Om bedre udveksling af relevant viden om børn i overgange

Forfatter: Udgivet af Børne- og Socialministeriet 2018

Fotograf: Layout: Eks-Skolens Grafisk Design & Tryk Forsidefoto: Japheth Mast / Unsplash.com

Et tværministerielt udvalg har fremlagt en række forslag, som skal gøre det klarere for kommunerne, hvilke informationer der må udveksles om børn, når børnene skifter fra for eksempel børnehave til skole, og hvordan det kan gøres på en god måde.

Offentliggørelse af afrapportering fra det tværministerielle udvalg om bedre udveksling af relevant viden om børn i overgange:

Læs mere på Børne og Socialministeriets hjemmeside

socialministeriet.dk/nyheder/

Eller se hele rapporten   Om bedre udveksling af relevant viden om børn i overgange