Spring til hovedindhold

Psykiatrifonden – et godt liv til flere

Forfatter: Kirsten Birk

Mange tak for din underskrift. Den er med til at lægge pres på politikerne, så vi kan sikre, at alle børn, som vokser op i familier med psykisk sygdom, får lovsikret ret til hjælp og støtte.

Der er omkring 80.000 børn og unge, som har en mor eller far med en psykisk sygdom. Det kan være svært for et barn at forstå – og svært at tale om. Og det kan have alvorlige konsekvenser, hvis barnet ikke får hjælp i tide.

Derfor mener Psykiatrifonden, at børn, som har forældre med psykisk sygdom, skal have lovsikret ret til hjælp og støtte. Det har de bla. i Norge. Det kan også lade sig gøre i Danmark!

Vi kæmper for børn og unges trivsel
Børn og unges trivsel er et fokusområde for Psykiatrifonden, og vi har særlige indsatser for børn, som er pårørende til forældre med psykiske sygdom, fx tilbud om samtalegrupper. De tre vigtigste indsatser i forhold til børn, som er pårørende, er at:

  1. Udbrede samtalegrupper på landsplan i samarbejde med landets kommuner
    2. Øge indsatsen for tidlig opsporing af børnene, fx i samarbejde med de praktiserende læger.
    3. Give børnene en lovsikret ret til at modtage et tilbud om hjælp og støtte

Dialog med politikerne om regeringens udspil
For kort tid siden offentliggjorde regeringen sit udspil til en ny psykiatrihandlingsplan, der lige nu bliver forhandlet mellem folketingets partier. Lige nu holder Psykiatrifonden møder med en række af partiernes psykiatri- og børneordførere for at bidrage med vores viden og synspunkter.

Underskriftindsamlingen styrker vores gennemslagskraft, så vi forhåbentlig kan få lovsikret børnenes rettigheder, når den endelige plan er klar senere på efteråret.

Skriv under her