Spring til hovedindhold

Over 14,2 mio. kr. skal forbedre små børns mentale trivsel

Forfatter: Marie Brandt Schultz - På vegne af TrygFonden

Fotograf: Colourbox

TrygFonden har bevilget over 14 mio. kr. til et nyt projekt med fokus på nybagte familiers trivsel – særligt den mentale trivsel hos de helt små børn.

Professor Philip Wilson

Professor Philip Wilson, Afdeling for Almen Medicin & Forskningsenheden for Almen Praksis, Københavns Universitet, har modtaget 14.279.670 kr. fra TrygFonden.

Midlerne går til et femårigt projekt, der skal forbedre den mentale trivsel hos både børn og forældre i nybagte familier. Næsten alle gravide i Danmark benytter sig i dag af de praktiserende lægers faste svangreundersøgelser, og danske spædbørn bliver i perioden efter fødslen tilbudt forebyggende børneundersøgelser, hvor de bliver fulgt tæt. Men hovedfokus er ofte på den fysiske sundhedstilstand, mens den mentale sundhedstilstand er mindre central. Dette projekt skal teste, om introduktionen af et forældreprogram med fokus på udvikling af robusthed ved de forebyggende svangre- og børneundersøgelser kan hjælpe praktiserende læger med at støtte sårbare gravide kvinder og kan give nybagte familier nogle redskaber til at håndtere de udfordringer, som kan opstå, når der kommer et barn i familien. Ved at reducere mængden af bekymringer, stress og konflikter i hjemmet vil forældrene bedre kunne tage vare på deres barn, og gevinsten vil være bedre mental sundhed hos barnet. Projektet gennemføres som et lodtrækningsforsøg med 100 praktiserende læger og 1.000 gravide kvinder. Når børnene er 2½ år gamle, vil effekten af robusthedsprogrammet blive vurderet ved en sammenligning af børnenes sprogudvikling og mentale sundhed. Familierne følges, til børnene er 36 måneder, og forventningen er, at der kan opnås store gevinster på den mentale sundhed hos både de mindste og deres forældre ved en beskeden, men tidlig indsats givet hos den praktiserende læge.