Spring til hovedindhold

Dialogmøde om Sundheds-seksualundervisning og familiekundkab

Forfatter: Kirsten Birk

Fotograf: Kirsten Birk

Normer, rettigheder, køn, krop og seksualitet i grundskolen.

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker blev inviteret til dialogmøde om sundheds og seksualundervisningen og familiekundskab (SSF) faghæfte 21.

……sundhedsplejersker bliver tænkt ind af mange sådan en dag. Men kan vi byde os mere til og gøre opmærksom på vores faglighed og viden på området ? – jeg gjorde mit til at vore kompetencer på området blev italesat.

Baggrunden for dialogmødet var en eveluering af Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF) som er udarbejdet af  af Als Research
Evalueringen peger på, at der er store udfordringer med undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i grundskolen. Emnet bliver ikke prioriteret højt nok, lyder det blandt andet.

Undervisningministerie skriver selv på deres nyheds side: “Der mangler ledelsesmæssig prioritering og en klar ansvarsfordeling i forhold til undervisningen i det obligatoriske emne sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Både ledere og lærere efterspørger mere faste rammer, så undervisningen i emnet kan blive prioriteret højere. Det viser en ny undersøgelse fra Undervisningsministeriet. Samtidig viser undersøgelsen, at lærerne i ringe omfang kender rammerne for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i form af blandt andet Undervisningsministeriets Fælles Mål, læseplan og vejledning.

Derudover indikerer elevernes svar, at undervisningen på særligt folkeskoler er utilstrækkelig, når det gælder emner som rettigheder, normer, mangfoldighed, reproduktion og seksualitet samt seksuel sundhed. 

”Undersøgelsen tyder på, at der er behov for at justere og løfte undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i grundskolen. Det er vigtige emner. Derfor har jeg også inviteret til dialogmøde med interessenterne på området, hvor vi skal drøfte, hvordan vi kan styrke undervisningen til gavn for lærere og elever,” siger undervisningsminister Merete Riisager”

Læse evalueringen Als-Research-Evaluering-af-SSF

Desuden sad jeg sammen med  Stine Grynberg som er journalist på www.folkeskolen.dk – læs hendes indlæg her

Til inspiration for dig som sundhedsplejerske og evt. ekstern underviser – se nedestående

Fakta
Undersøgelsen er baseret på syv spørgeskemaundersøgelser blandt skolechefer, skoleledere, undervisere, elever i (4., 7., 9. klasse) og forældre samt et casestudie i form af interviews med elever, lærere og skoleelever på tre folkeskoler og to frie grundskoler.
Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i folkeskolen fra børnehaveklassen til 9. klasse. Emnet er ikke tildelt et selvstændigt timetal, men skal indgå i undervisningen i de obligatoriske fag. Skolelederen skal træffe beslutning om, hvilke fag undervisningen skal foregå i. Undervisningen på de frie grundskoler i emnet skal stå mål med den undervisning, der almindeligvis kræves i folkeskolen