Spring til hovedindhold

Indstil de gode indsatser til KL’s forebyggelsespris – Bemærk, at sidste frist for at indstille en indsats er allerede 25. marts.

Forfatter: DSR / Grete Christensen

Sundhedsplejerskerne er en meget vigtig gruppe i vores samfund i forhold til at give børn og familier den bedst mulige start på livet, og også i forhold til at mindske ulighed i vores samfund.

Derfor er det også oplagt, at en af de mange forebyggende indsatser indenfor sundhedsplejen bør vinde KL’s Forebyggelsespris 2019.

Det kræver dog, at nogle af de særligt gode tiltag og indsatser indstilles til prisen. Og derfor skriver jeg til jer med en opfordring til at vurdere, om netop jeres kommune har et tiltag, der bør indstilles til prisen.

Jeg har vedhæftet et link, hvor man kan læse mere om kriterierne for at ansøge om prisen. De ligger rigtig fint i forlængelse af netop sundhedsplejerskernes daglige arbejde. Bemærk, at sidste frist for at indstille en indsats er allerede 25. marts.

https://tilmeld.kl.dk/forebyggelsespris2019

Politisk fokus på sundhedsplejerskerne

Jeg vil også gerne benytte anledningen til at fortælle om Dansk Sygeplejeråds indsatser i forhold til netop sundhedsplejerskerne i øjeblikket. I er meget velkomne til at dele informationerne med jeres kolleger.

Først og fremmest er vi meget opmærksomme på, at der er stor mangel på uddannede sundhedsplejersker i rigtig mange kommuner. Vi ved, at det har konsekvenser for den forebyggende og sundhedsfremmende indsats overfor familier og børn. Og vi ved, at det også kan give øget travlhed i hverdagen.

Vi har derfor i flere år arbejdet målrettet på at få hævet dimensioneringen på sundhedsplejerskeuddannelsen. Det er heldigvis lykkedes for to år siden at få dimensioneringen hævet med 20 uddannelsespladser. Og bl.a. som følge af pres fra os, lægger Regeringen nu op til en yderligere øgning med 30 i en årrække, så vi hurtigst muligt får en balance.

Vi er helt klar over, at uddannelse af flere sundhedsplejersker også indebærer en øget uddannelsesopgave for kommunerne. Derfor arbejder vi sammen med KL om, at denne ekstra opgave skal være finansieret fra regeringens side.

I forbindelse med vores generelle sundhedspolitiske arbejde og i særlig grad i forbindelse med forhandlingerne om en ny sundhedsreform har sundhedsplejerskerne også en vigtig plads.

Vi mener, at sundhedsplejerskerne skal styrkes, så I kan løse jeres nuværende opgaver, men også at sundhedsplejersker bør løse flere opgaver fremover i forhold til både de nyfødte samt børn og unge. Det skal selvfølgelig være finansieret. Det budskab har vi haft med i forskellige udspil samt på møder med bl.a. Sundhedsministeriet og KL om sundhedsreformen samt de politiske partier.

Et særligt emne i regeringens forslag til sundhedsreform, som jeg også gerne vil fremhæve, er, at regeringen foreslår et selvstændigt virksomhedsområde til sygeplejersker i Autorisationsloven, herunder flere beføjelser til sygeplejersker inden for det lægebeholdte område. Det har vi været i dialog med ministeriet om flere gange, og i den forbindelse har vi bl.a. foreslået, at der i samme omgang gives yderligere, særlige beføjelser til bl.a. sundhedsplejerskerne. Vi er på dette område i dialog med bl.a. det faglige selskab om, hvad der er relevant at foreslå i forhold til specifikke beføjelser. Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, hvorvidt det lykkedes at opnå det resultat, men vi arbejder målrettet på det.

For at understøtte vores indsatser i forhold til sundhedsplejersker, har vi i september 2018 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sundhedsplejersker, der er medlem af DSR. Undersøgelsen viser bl.a., at halvdelen af sundhedsplejerskerne inden for den seneste måned har oplevet, at der var for få sundhedsplejersker på arbejde i forhold til arbejdsopgaverne. Af disse angiver 74%, at kvaliteten af sundhedsplejen påvirkes negativt. Analysen har mange andre interessante resultater, som kræver en politisk og ledelsesmæssig stillingtagen. Det indgår selvfølgelig i vores dialog med relevante parter. Jeg har vedhæftet et link til analysen her: https://dsr.dk/sites/default/files/50/notat_sundhedsplejerskeundersoegelsen_2018.pdf

Til yderligere info kan jeg fortælle, at sundhedsplejen fremover vil høre ind under de områder, som Styrelsen for Patientsikkerhed skal føre tilsyn med som ”behandlingssted”, jf. Sundhedsloven, da forebyggende indsatser falder ind over definitionen. Styrelsen har nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at udvikle målepunkter for sundhedsplejen. De forventes at komme i offentlig høring i maj. Og det forventes, at de første tilsyn i form af stikprøver gennemføres inden årets udgang. Dansk Sygeplejeråd er med i arbejdsgruppen.

Jeg håber, at vi ved fælles hjælp kan vise både politikere og borgere, hvor vigtige sundhedsplejerskerne er for familierne og børnenes start på livet.

Venlig hilsen

Grete Christensen
Formand

GreteChristensen@dsr.dk
+45 4695 4002
+45 2013 7155

Sankt Annæ Plads 30,
1250 København K
+45 3315 1555
dsr@dsr.dk
www.dsr.dk
Facebook