Spring til hovedindhold

Revideret forløbsbeskrivelse om børn og unge med høretab

Forfatter: Henrik Frostholm

Fotograf: Socialstyrelsen

Socialstyrelsen udgiver en revideret forløbsbeskrivelse i regi af den nationale koordinationsstruktur.

Forløbsbeskrivelsen præsenterer Socialstyrelsens faglige anbefalinger i forhold til højt specialiserede indsatser til børn og unge med tidligt konstateret høretab.

revideret forløbsbeskrivelse om børn og unge med høretab

Forløbsbeskrivelsen indeholder udvalgt viden om virksomme og lovende indsatser, der er centrale for målgruppen, samt viden om organisering af borgerens forløb. Med forløbsbeskrivelsen får kommunerne et styrket vidensgrundlag, hvorudfra der kan tilrettelægges et sammenhængende og virkningsfuldt forløb.

For nærmere information om forløbsbeskrivelsen – se vedlagte følgebrev.

Forløbsbeskrivelsen kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside:

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/national-koordination/forlobsbeskrivelse/born-og-unge-m-horetab

Ved spørgsmål er I velkomne til at kontakte faglig leder Morten Højgaard Kurth på mhk@socialstyrelsen.dk