Spring til hovedindhold

Nyt fra Sygeplejeetisk Råd, november 2019 – om sygeplejeetisk refleksion, åbne arrangementer og valg

Kære læser

Med dette ønsker Sygeplejeetisk Råd (SER) at berette om en række af årets aktiviteter og initiativer. Hele nyhedsbrevet er vedhæftet

2019 har været et aktivt år, hvor de 10 medlemmer af Rådet på forskellig vist har arbejdet for at fremme og udvikle dialogen med sygeplejersker. Det har vi gjort gennem deltagelse i forskellige arrangementer, ved at faciltiere systematisk etisk refleksion i klinisk praksis, gennem undervisning på specialuddannelser, og ved oplæg på konferencer.

Vi har derfor også deltaget i årets Folkemøde på Bornholm, hvor tre af vores medlemmer arbejdede utrætteligt med at sætte etik i sygepleje på dagsordenen.

Etisk refleksion i sundhedsvæsenet var også et centralt emne, da de sygeplejeetiske råd i Norden afholdt det årlige etiktræf i Stockholm. Det kom der bl.a. en fælles udtalelse ud af : ”Giv plads til etisk refleksion”

  Nyhedsbrevet fra Sygeplejeetisk Råd til sygeplejersker og DSRs kredse, november 2019

Den etiske stemme i sundhedsvæsenet – 2 temaeftermiddage om moral distress i sygepleje

Sygeplejerskers stemme skal høres. Derfor afholder vi i år to medlemsmøder under temaet ’Den etiske stemme i sundhedsvæsenet’. Her er emnet i 2019 ’Moral distress i sygepleje’ og konsekvenser for sygeplejerskers arbejde i klinisk praksis og for den direkte relation mellem sygeplejerske og patient, men også med bud på handlestrategier. Medlemsmøderne er som altid gratis og vi oplever en stor tilslutning til disse. Første møde blev afholdt i Kolding den 2. maj, og det næste afholdes i Kvæsthuset den 14. november.

Arrangementerne har været annonceret i Sygeplejersken og udsendt som nyhed fra Sygeplejeetisk Råd.

Ny pjece om brug af sociale medier

Vi mener, at sygeplejerskers og sygeplejestuderendes brug af sociale medier bør baseres på en kritisk refleksion over, hvorvidt konkret information bør videregives. Derfor har vi udarbejdet pjecen Brug af sociale medier – at handle med etisk omtanke i sygepleje med henblik på at støtte sygeplejersker og sygeplejestuderende, hvis eller når de kommunikerer via de sociale medier. I er velkomne til at bestille pjecer, skriv til ser@dsr.dk.

Der er plads til 3 nye medlemmer i Sygeplejeetisk Råd i 2020

Der er valg til Sygeplejeetisk Råd på DSR’s temakongres i maj 2020 og der skal vælges 3 nye medlemmer. I opfordres til at være opmærksomme på, om I kender sygeplejersker, som brænder for etikken, og som kunne have lyst til at kandidere til en plads i Rådet. Viden og erfaring inden for følgende områder efterspørges særligt: kommunerne, ledelse, somatikken og børn, men alle er velkomne til at indsende en ansøgning. Rådet består af 10 medlemmer, som repræsenterer hele landet og alle virksomhedsområder.

Ansøgning sker til DSR’s kredse i december 2019/ januar 2020. Valg til Rådet gælder for 4 år, og man kan højest sidde i Rådet i 8 år. Kredsene sender kandidatansøgninger til Dansk Sygeplejeråds sekretariat på den sidste almindelige arbejdsdag i januar 2020.

 

30 års jubilæum i 2020 fejres med en stor konference den 14. september

Og sidst, men ikke mindst, vil vi gøre opmærksom på, at 2020 er jubilæumsår for SER. Rådet fylder 30 år og vi planlægger en spændende jubilæumskonference, som afholdes i København den 14. september 2020.

Vi glæder os til at høre fra jer og se jer til vores arrangementer.

På vegne af Sygeplejeetisk Råd

 

Edel Kirketerp                                          Anne Bendix Andersen

Næstformand                                           Formand