Spring til hovedindhold

National Klinisk Retningslinje om stramt tungebånd

Forfatter: Susanne Rank Lücke

Arbejdet med den nationale kliniske retningslinje om stramt tungebånd er godt i gang. Som ventet finder vi ikke meget litteratur på de spørgsmål, vi har stillet. Vi glæder os imidlertid over, at der er fuld enighed i den tværfaglige gruppe om de anbefalinger, der formuleres. Vores håb er derfor, at forældre i fremtiden vil opleve en mere ensartet information. Vi ser frem til at kunne præsentere retningslinjen i foråret 2020

Susanne Rank Lücke

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker

Formand