Spring til hovedindhold

Plan for omstilling og gradvis øget aktivitet i Sundhedsvæsenet

Forfatter: sst.dk

Fotograf: sst.dk

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker opfordrer medlemmerne til at holde sig opdateret på SST’s hjemmeside spørgsmål og svar

Samt drøfte udviklingen med jeres ledere ift. de retningslinjer, der arbejdes ud fra i den enkelte kommune.

Der sker hele tiden ændringer og små justeringer i vejledningerne til f.eks. genåbning af skole og dagtilbud

Neden for er udpluk fra Sundhedsstyrelsens “Plan for omstilling og gradvis øget aktivitet i Sundhedsvæsenet”

Indsatser, der som udgangspunkt skal tilbydes

Besøg i barnets første leveår ved sundhedsplejerske

Indsatser, der ud fra en konkret faglig vurdering, skal tilbydes

Enkeltindivid-orienteret forebyggende og sundhedsfremmende skoleundersøgelser.

Her er eksempler på funktioner, der generelt skal udsættes ud fra et hensyn om at reducere
smitterisiko inden for de Kommunale tilbud på sundheds- og ældreområdet

f.eks. etablering af mødregrupper og gruppebaseret rådgivning ved sundhedsplejerske
Forebyggende og sundhedsfremmende gruppeindsatser såsom rygestopkurser og motionstilbud, alkoholrådgivning og stressforløb – medmindre det kan etableres over video eller telefon

Læs Haandtering af COVID-19 Omstilling og gradvis oeget aktivitet i kommunerne 210420