Spring til hovedindhold

Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Forfatter: Lene Herlev Vindeløv DSR

Fotograf: Social styrelsen

Socialstyrelsen har netop revideret forløbsbeskrivelsen Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse, 0-18 år som udkom i 2016. Revideringen er gennemført med henblik på at opdatere publikationen med nyeste viden på området.

Den reviderede forløbsbeskrivelse indeholder udvalgt viden om virksomme og lovende indsatser, der er centrale for børn og unge i alderen 0-18 år med alvorlig synsnedsættelse. Forløbsbeskrivelsen har særlig fokus på at uddybe afsnittene om hjælpemidler og inkluderende undervisning samt koordinering af indsatserne.

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og en række centrale eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og relevante brugerorganisationer.

Den reviderede forløbsbeskrivelse kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside for National Koordination.