Spring til hovedindhold

Danske Regioners konference Sundhed For Alle 2020 Børn og unges trivsel

Forfatter: Danske regioner

Sundhed For Alle 2020 Børn og unges trivsel

Vi påvirkes af de vilkår, vi vokser op under, de ressourcer vi har til rådighed, de relationer vi indgår i, og de steder vi færdes. Danske Regioners årlige sundhedskonference Sundhed For Alle sætter fokus på, hvordan vi sikrer børn og unges sundhed og trivsel.

Lighed i sundhed og trivsel starter med gode opvækstvilkår, gode vaner og gode rammer for læring. Ud fra et mål om at øge folkesundheden gennem de kommende generationer satte Danske Regioner på årets sundhedskonference Sundhed For Alle fokus på børn og unges trivsel med følgende emner:

  • Karakteristik af udsathed blandt børn og unge i dag
  • Børn og unge som aktive medspillere
  • Mulige veje til bedre trivsel og sundhed blandt unge
  • Børn og unges adfærd, nudging og hvordan når vi dem

Danske Regioners konference løb grundet corona-situationen af stablen i en digital version. Se optagelse af hele konferencen her.

 

3 KORTFILM PRÆSENTERET PÅ KONFERENCEN

Familie og Alkohol

Screeningssamtale med gravide

Tingbjerg diabetes