Spring til hovedindhold

Revideret forløbsbeskrivelse for børn med verbal dyspraksi

Forfatter: Henrik Frostholm Kontorchef Socialtilsyn og National Koordination

Socialstyrelsen har netop revideret forløbsbeskrivelsen Børn med verbal dyspraksi som udkom første gang i 2017. Revideringen er gennemført med henblik på at opdatere publikationen med nyeste viden på området.

I forløbsbeskrivelsen beskrives det bl.a., hvordan en tidlig opsporing og udredning er central for, at den korrekte indsats baseret på motoriske læringsprincipper kan leveres tidligt i forløbet. Ligeledes kommer Socialstyrelsen med anbefalinger til, hvilke opmærksomhedspunkter kommunerne skal gøre sig tanker om i forhold til at tilrettelægge et vidensberedskab for målgruppen og organisere et tværfagligt samarbejde, hvor der arbejdes tæt sammen med forældre og andre i barnets netværk.

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og en række faglige eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner og relevante brugerorganisationer på området for børn med verbal dyspraksi.

Den reviderede forløbsbeskrivelse kan downloades på Socialstyrelsen.dk.

 

Hvad er en forløbsbeskrivelse?

Socialstyrelsen udarbejder forløbsbeskrivelser, når Socialstyrelsen vurderer, at der er behov for det, og når der er tilstrækkelig sikker viden om den specialiserede indsats på et område. En forløbsbeskrivelse revideres ca. tre år efter udgivelse, hvor formålet er at tilføje ny viden inden for området.

En forløbsbeskrivelse indeholder faglige anbefalinger til kommunerne. Anbefalingerne omhandler borgerens forløb, herunder hvem der gør hvad og hvornår, samt hvilke kompetencer der kan være relevante at inddrage undervejs. Formålet er blandt andet at gøre borgernes forløb så virkningsfulde som muligt. Socialstyrelsens anbefalinger fremgår forrest i forløbsbeskrivelsen, og der er endvidere lavet en printvenlig udgave, hvor kun anbefalingerne fremgår.

Forløbsbeskri­velsen bygger på aktuelt bedste viden og praksiserfaring, og beskriver det gode forløb, som omfatter både sociale, sundheds- og undervis­ningsmæssige indsatser.

Forløbsbeskrivelsen er vejledende og udgør et fagligt redskab, som kommunerne kan støtte sig til, når de møder børn i målgruppen.

Med forløbsbeskrivelsen får kommunerne og relevante samarbejdspartnere et styrket vidensgrundlag, hvorudfra der kan tilrettelægges et rettidigt, sammenhængende og virkningsfuldt forløb.

 

Hvem henvender forløbsbeskrivelsen sig til?

Forløbsbeskrivelsen henvender sig primært til ledere med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af indsatser til børn med verbal dyspraksi.

Forløbsbeskrivelsen vil også være relevant for fagpersoner, som arbejder med målgruppen, og/eller deres pårørende samt nærmeste netværk.

Har I spørgsmål til forløbsbeskrivelsen, er I velkomne til at kontakte Anne Kristine Grosbøll på akgr@socialstyrelsen.dk.

Find yderligere viden om den nationale koordinationsstruktur på Socialstyrelsens hjemmeside for National Koordination