Spring til hovedindhold

Kandidatspeciale Børnevaccination

Forfatter: Ida Hestbjerg

Fotograf: Ida Hestbjerg

I dette speciale har jeg undersøgt, normale danske forældres holdninger til og erfaringer med
børnevaccination. Med udgangspunk i udvalgte forældres oplevelser omkring børnevaccination, har
jeg undersøgt hvad der ligger til grund for den store vaccinationstilslutning der er at finde i Danmark
og, hvordan det trods udbredt opbakning til programmet alligevel er mulig at være vaccineskeptiker
på et pragmatisk og logisk grundlag.

Kandidatspeciale Børnevaccination