Spring til hovedindhold

Vigtige budskaber blev bragt videre

Dorte Fischer næstformand i Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker var med i panelet , hvor der blev drøftet “er vi klar til far”- Hvordan bliver fædre barslen en succes?

https://sundmand.dk/

Sundhedsstyrelsen og Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker med fl. er i gang med, at udvikle en national strategi for opsporing og behandling af fødselsdepression – Her får Formand Susanne Lücke og Tine Lohmann vigtige budskaber bragt videre til vigtige politikkere

Der blev deltaget i mange debatter, på folkemødet f.eks “Husk de pårørende børn i tiårsplanen for psykiatrien”, “sociale medier og mental sundhed” “Hvorfor får et stigende antal børn diagnoser” Mødte NGO*en  Social sundhed, drak morgenkaffe hos mødrehjælpen og fik frokost ved kraftens bekæmpelse, gode debatter i sundhedsteltet, musik og fællesang med DSR

 

 

Farvel og på gensyn Bornholm og folkemøde