Spring til hovedindhold

Forløbsbeskrivelser for hhv. udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelforbrug og børn/unge med følger af prænatal rusmiddeleksponering

Forfatter: Socialstyrelsen

Fotograf: Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har netop udgivet to forløbsbeskrivelser, der omhandler udsatte gravide med rusmiddelforbrug samt børn/unge der får følger af at være eksponeret for rusmidler og medicin, mens de ligger i mors mave.

Forløbsbeskrivelsen om de gravide beskriver blandt andet behovet for et samarbejde mellem den kommunale familieafdeling, rusmiddelbehandling og familieambulatorier for bedst muligt at lykkes med at tilbyde en relevant og specialiseret indsats til målgruppen.

Forløbsbeskrivelsen om børnene præciserer blandt andet hvor vigtigt det er for barnets udvikling, at rusmiddeleksponeringen bliver opdaget, registreret og forstået i de indsatser, der tilbydes barnet efterfølgende.

 

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med en række centrale eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og relevante brugerorganisationer på området.

 

Forløbsbeskrivelsen om de udsatte gravide kan downloades på Socialstyrelsen.dk.dk.

 

Forløbsbeskrivelsen om de rusmiddeleksponerede børn kan downloades på Socialstyrelsen.dk.

 

Hvad er en forløbsbeskrivelse?

Socialstyrelsen udarbejder forløbsbeskrivelser, når Socialstyrelsen vurderer, at der er behov for det, og når der er tilstrækkelig sikker viden om den specialiserede indsats på et område. En forløbsbeskrivelse revideres ca. tre år efter udgivelse, hvor formålet er at tilføje ny viden inden for området.

 

En forløbsbeskrivelse indeholder faglige anbefalinger til kommunerne. Anbefalingerne omhandler borgerens forløb, herunder hvem der gør hvad og hvornår, samt hvilke kompetencer der kan være relevante at inddrage undervejs. Formålet er blandt andet at gøre borgernes forløb så virkningsfulde som muligt. Socialstyrelsens anbefalinger fremgår først i forløbsbeskrivelsen, og der er endvidere lavet en printvenlig udgave, hvor kun anbefalingerne fremgår.

 

Forløbsbeskri­velsen bygger på aktuelt bedste viden og praksiserfaring, og beskriver det gode forløb, som omfatter både sociale, sundheds- og undervis­ningsmæssige indsatser. Forløbsbeskrivelsen indeholder også en økonomisk forløbsanalyse, som gennem registerdata og case eksempler viser de direkte og afledte offentlige udgifter, der potentielt kan forventes at være forbundet med forskellige typer af forløb for de to målgrupper.

 

Forløbsbeskrivelsen er vejledende og udgør et fagligt redskab, som kommunerne kan støtte sig til, når de møder voksne i målgruppen.

Med forløbsbeskrivelsen får kommunerne og relevante samarbejdspartnere et styrket vidensgrundlag, hvorudfra der kan tilrettelægges et rettidigt, sammenhængende og virkningsfuldt forløb.

 

Hvem henvender forløbsbeskrivelsen sig til?

Forløbsbeskrivelsen henvender sig primært til ledere med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af indsatser til børn/unge og/eller voksne med sjældne eller komplekse problemstillinger.

Forløbsbeskrivelsen vil også være relevant for fagpersoner, som arbejder med målgruppen, og/eller deres pårørende samt nærmeste netværk.

 

Har I spørgsmål til forløbsbeskrivelsen, er I velkomne til at kontakte Anne Kristine Grosbøll på akgr@socialstyrelsen.dk.

 

Find yderligere viden om den nationale koordinationsstruktur på Socialstyrelsens hjemmeside for National Koordination

 

Venlig hilsen

Henrik Frostholm

Kontorchef

Socialtilsyn og National Koordination

Mobil +45 41 93 25 69

hef@socialstyrelsen.dk

Telefon +45 72 42 37 00

www.socialstyrelsen.dk