Spring til hovedindhold

Ny handlingsplan om partnervold relevant for sundhedsplejen og sygeplejersker der arbejder med børn

Forfatter: Regeringen

Fotograf: Regeringen

I handleplanen er der nogle initiativer, som er relevante for sundhedsplejersker, børnesygeplejersker og konsultationssygeplejersker. I kan her læse hele handleplanen – herunder er lidt udsnit:

 

Skærpet underretningspligt ved formodning om at børn overværer vold i hjemmet.

I dag er personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, forpligtet til at underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år er udsat for overgreb. Det foreslås, at samme forpligtelse skal gælde, hvis vedkommende får kendskab til eller grund til at antage, at et barn overværer vold i hjemmet.

 

Udvikling af et systematisk opsporingsredskab til sundhedspersonale i mødet med gravide og nybagte forældre.

Jordemoderen, sundhedsplejersken og den almen praktiserende læge står ofte i en unik position til at opspore vold i en nær relation, så der kan sættes tidligt ind. Der udvikles et systematisk opsporingsredskab, som sundhedspersonale kan benytte i mødet med gravide og nybagte forældre. Det skal understøtte en tidlig opsporing af vold mod gravide og i nybagte familier. Derudover udarbejdes en faglig vejledning om opsporing af vold og indsatser herunder ift. æresrelateret vold og negativ social kontrol. Dette forankres i eksisterende anbefalinger for svangreomsorg og sundhedspleje. Opsporingsredskabet skal udarbejdes på baggrund af en kortlægning og vidensafdækning af bl.a. eksisterende tidlig opsporing og aktuelle indsatser på området.

 

Opkvalificeringsforløb til sundhedspersonale om opsporing og håndtering af vold mod gravide og nybagte forældre.

Der iværksættes en tværprofessionel opkvalificering og rådgivning, som skal tilbydes relevant sundhedspersonale i bl.a. de regionale familieambulatorier. Opkvalificeringen skal understøtte, at sundhedsprofessionelle er i stand til at genkende tegn på vold og håndtere sager om vold i nære relationer herunder æresrelateret vold og negativ social kontrol. Opkvalificeringen skal også give de sundhedsprofessionelle kendskab til, hvordan situationen kan håndteres uden at kompromittere kvindens sikkerhed, og forberede sundhedsprofessionelle på brugen af opsporingsredskabet.

 

Kommunale beredskaber til opsporing og håndtering af vold i nære relationer.

Kommuner skal i højere grad træde systematisk og effektivt til, når der er vold i familier, og de skal være bedre til at opspore volden tidligt og sætte ind. Socialstyrelsen understøtter kommuner, der ønsker at udarbejde og implementere beredskaber, der giver klare rammer for, hvordan der skal arbejdes med forebyggelse og opsporing af vold, og arbejdes med de handleveje medarbejdere og ledere skal følge ved mistanke eller viden om voldsproblematikker.