Spring til hovedindhold

”Er du for sød?” Slutrapport, status på forankring.

Forfatter: Anja Pia Biltoft-Jensen Gruppeleder, Seniorforsker Ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme

Fotograf: DTU

DTU Fødevareinstituttet har gennem De nationale undersøgelser af danskernes kost og fysiske aktivitet (DANSDA) samt andre data set, at danskernes forbrug af slik, kage og sodavand er meget højt og det går ud over sundheden.

Særligt fredag og i weekenden spiser vi meget slik, kage og drikker store mængder sodavand som en del af familiehyggen, ikke mindst børn og unge. I modsætning til andre sundhedsudfordringer er indtaget af søde sager højt og stort set ens blandt børn i alle socialgrupper.

Det er derfor relevant med en forebyggende indsats, der kan nå alle børn. Det fik DTU Fødevareinstituttet mulighed for gennem støtte fra Nordea-fonden til det 3-årige projekt ”Er du for sød?”, der startede i september 2019. Projektet er gennemført i
samarbejde med Sundhedsplejen, Tandplejen og børnefamilier i Hvidovre Kommune samt kommunikationsbureauet FRIDAY, spiludviklerfirmaet Serious Games Interactive og DTU Fødevareinstituttet.

Denne slutrapport beskriver målopfyldelsen i projektet over den 3-årige projektperiode.

Rapporten skal ses i sammenhæng med andre publikationer fra projektet, som er nævnt undervejs.

DTU Fødevareinstituttet vil gerne takke Hvidovre Kommunes Sundheds- og Tandpleje og alle børn og deres familier, der har deltaget i projektet. Uden deres deltagelse ville projekt ”Er du for sød?” ikke kunne gennemføres.

Desuden et stort tak følgegruppen, som igennem hele projektperioden har bidraget
med faglig sparring. Følgegruppen har bestået af:
• Fødevarestyrelsen (Emil Steen Steensen)
• Sundhedsstyrelsen (Tatjana Hejgaard)
• Ansatte Tandlægers Organisation (ATO) (Pernille Hess)
• Komitéen for Sundhedsoplysning (Charan Nelander)
• Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker (Susanne Rank Lücke)
• Hvidovre Kommune (Flemming Lunde Østergaard Hansen og Nina Andersen

”Er du for sød?” Slutrapport, status på forankring.