Spring til hovedindhold

Systematisk retsmedicinsk screening af børn ved mistanke om vold

Forfatter: Københavns Universitet

Fotograf: København Universitet

3. plads blandt 17 nominerede projekter til,
The European Crime Prevention Award 2022

Projektet er et samskabelses- og interventionsprojekt støttet af midler fra Offerfonden og etableret i et tværsek­torielt samarbejde mellem Børnehus Hovedstaden, Sektionen for overgreb på børn, Københavns Politi og Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet.

Projektet har i en to-årig periode (1.april 2020 – 31.marts 2022) tilbudt standardiserede retsmedicinske screeninger (fuld retsmedicinsk undersøgel­se kombineret med en sundheds- og trivselsscreening) på alle politianmeldte sager om vold mod børn i Københavns politikreds, hvor barnet blev videoafhørt. Dette har medført, at over 200 børn er blevet retsmedicinsk screenet, og at vi har indsamlet erfaringer og viden, som forhåbentlig kan bidrage til en bedre praksis på området – både lokalt og nationalt.

Læs om erfaringer fra projektet SYSTEMATISK RETSMEDICINSK SCREENING AF BØRN VED MISTANKE OM VOLD

Du kan også læse mere om projektet og se video klip om projektet på Københavns Universitets hjemmeside