Spring til hovedindhold

Årets Sundhedsplejerske

Forfatter: Harun DSR

Fotograf: Lasse

Haruns tale ved prisuddelingen den 8.maj

Kære sundhedsplejersker

Mange tak for invitationen til at deltage på jeres landskonference.

Jeg har glædet mig meget til at skulle deltage på jeres konference og uddele prisen til Årets Sundhedsplejerske. Det er jo første gang for mig 😊

Temaet for konferencen i dag er:            Familiens gode liv – hvad udfordrer det?

 • Hvordan kan sundhedsplejersken støtte børn og forældre i at komme godt videre i livet?

Et vigtigt tema – da familien er det vigtigste omdrejningspunkt for børn og unges liv.

Vi – og ikke mindst jer som sundhedsplejersker – må være med til at skabe gode rammer for familierne – så de kan understøtte gode liv for deres børn og unge.

Inden jeg uddeler prisen, vil jeg gerne løfte blikket lidt og se på hvad der er sket det sidste års tid, som berører jer.

Danmark er et lille smørhul at leve i – set i et globalt perspektiv.

Men vi har også vores udfordringer.

Vi lever i en kompleks tid – med et sundhedsvæsen i krise – og det har det været i flere år nu.

Den demografiske udvikling er vendt på hovedet. Vi står med et stigende antal borgere med kroniske sygdomme, som har behov for behandling og sygepleje.  Samtidig ses et stigende antal børn og unge med mistrivsel.

Så vi skal have løst manglen på sundhedsprofessionelle – det er den største udfordring i sundhedsvæsen i dag. Desværre er vores ungdomsårgange blevet mindre. Det betyder færre unge til at søge ind på velfærdsuddannelserne, fx er der sket et fald på 40 % siden 2019 til sygeplejerskeuddannelsen. En katastrofe!

Man skulle næsten tro, at vores sundhedsvæsen er en teenager – under ombygning gennem flere år 😊

I de senere år er vores sundhedsvæsen blevet udbygget med specialiserede sygehuse, men indsatsen i de nære sundhedstilbud kan ikke følge med udviklingen. Borgerne oplever derfor ofte store forskelle i sundhedstilbud på tværs af landet.

Skiftende danske politikere har vedtaget en lang række af sundhedsreformer, omstruktureringer og akutpakker for at afhjælpe tingenes tilstand i sundhedsvæsenet.

Og der nedsættes den ene kommission efter den anden – som skal komme med forskellige løsninger på sundhedsvæsenets udfordringer. Og vi venter stadig spændt på resultaterne af både

 • Lønstrukturkomitéen –
 • Robusthedskommissionen
 • Strukturkommissionen

 

Men ikke nok med det –

Vores nye regering ønsker en ’nytænkning’ af HELE sundhedsvæsenet.

Derfor har de nu nedsat en – Sundhedsstrukturkommission.

 

Kommissionen skal kigge ’fordomsfrit’ på det samlede sundhedsvæsen og opstille forslag til en fremtidig organisering – som kan understøtte et forebyggende og sammenhængende sundhedsvæsen med mere lighed og som er mere nært og bæredygtigt.

Det bliver spændende – men det bliver ikke let.

 

Men I er netop nogle af de væsentligste aktører til at understøtte et bæredygtigt samfund med mere lighed i sundhed for familier, børn og unge.

Og det ved regeringen godt 😊

De fremhæver ofte, at Den kommunale sundhedspleje er unik – og en tidlig indsats er vigtig for at forebygge ulighed i sundhed.

Så jeres forebyggende arbejde, som sundhedsplejersker er på den politiske dagsorden.

 

Men med nye politiske strømninger – følger der ofte nye lovgivninger, fx

 • Den øremærket barsel fra den 1. august 2022. Det betyder, at fædrene nu tager længere barselsorlov end tidligere.  Det er meget positivt.
 • Og fra 2024, får soloforældre mulighed for at overdrage en del af orloven til et nærtstående familiemedlem – og LGBT+ familier får mulighed for at dele orloven mellem fire forældre.

 

Og det påvirker jeres arbejde.

I er allerede i fuld gang med at målrette jeres tilbud.  I vores spørgeskema-analyse til de ledende sundhedsplejersker i februar måned –

 • svarer 48 %, at I har etableret grupper målrettet fædre – eller I har forældregrupper, så de forældre, der har orlov kan deltage. I 2020 havde 12% fædre gr.  Det er hurtig omstilling. I sikre fædrene får en god start og tilknytning til barnet i dets første år.

 

 

Men I har også et presset arbejdsliv, da der mangler sundhedsplejersker. 17 % af sundhedsordningerne har ledige stillinger og flere har ansat sygeplejersker og sundhedsplejerskestuderende på dispensation.

 

Og selvom det har været sådan i noget tid, må vi aldrig acceptere det som en ‘normal’ tilstand.

Sundhedspleje til alle familier, børn og unge er vigtigere end nogensinde.

Vi samarbejder med jeres faglige selskab og Foreningen for ledere af sundhedsordningerne om det fælles mål – at synliggøre jeres faglighed og kompetencer – både til politikerne på Christiansborg og i kommunerne. Ikke mindst, når vi i fællesskab har holdt møder med forskellige sundhedsordfører og sammen har talt jeres – og børnenes – sag.

 

Og det er essentielt at bevare og udbygge den universelle sundhedsplejeordning – fordi familier, børn og unge fra alle sociale lag – kan have behov for en forebyggende indsats i en periode af livet.

 

I revisionen for de forebyggende sundhedsydelser til familier, børn og unge – er der kommet et mere familie fokuseret perspektiv for at sikre børn og unges trivsel – samt fokus på evidensen i sundhedsplejen. Og det giver god mening.

Vi har forsøgt at få tilføjet graviditetsbesøg til alle familier – da det er – som flere af jer tidligere har påpeget – en forholdsvis en lille investering, men med et meget stort potentiale.

Men desværre lykkedes det ikke i danne omgang – igen pga økonomi.

 

Familiens gode liv – har jeres opmærksomhed😊

Og jeg vil gerne sige en stor tak til jeres faglige selskab for det gode og konstruktive samarbejde vi har 😊

 

 

Og nu til konferencens højdepunkt😊

 

Vi skal have uddelt Årets sundhedsplejerskepris 2023

 

Prisen går til sundhedsplejerskerne Anne-Mette Laursen Dam, Majbrit Sangild, Stine Louise Daldorph Gammelgaard og Vibeke Dein fra Ikast-Brande kommune for at have udviklet gruppemetoden ”Sundhed på spil”.

Fordi – som en af jeres kollegaer skrev: Det er verdens sejeste spil.

I har med kreativitet og højt fagligt engagement nytænkt sundhedssamtalen til skolebørn på mellemtrinnet. Gruppesamtalen med 5-6 elever suppleres af en individuel undersøgelse.

I har under arbejdet inddraget professor Karen Wistoft ift det pædagogiske.

I lykkes med at tilbyde SUNDHEDSFREMME FOR ALLE i en tid, hvor prioritering af sundhedsfremme er truet – og hvor flere unge oplever udfordringer i deres mentale sundhed.

 

”Sundhed på spil”  Læs indstillingen fra Kollegaer i Ikast – Brande kommune i “sundhedsplejersken” blad 2

 

 • Giver børnene en oplevelse af, at de er kompetente på deres eget liv. Samtidig med at der er fokus på at fremme læring, kompetenceudvikling og fællesskabsfølelse – både på individ- og gruppeniveau.
 • Er en effektfuld sundhedsfremmende metode til drøftelse af emner som mad og måltider, fritidsinteresser, krop, søvn, bevægelse og venskaber.
 • Er med til at opprioriterer de sundhedsfremmende samtaler i en tid, hvor skolesundhedsplejen er under pres.
 • Har udviklet praksis og kan være med til at synliggøre og fremme jeres samarbejde med skolerne.

 

”Sundhed på spil” er en nyskabende og velegnet metode til brug for at mindske ulighed i sundhed for skolebørn.

Metoden giver lidt af svaret på jeres tema for konferencen –

Hvordan kan sundhedsplejersken støtte børn ……… i at komme godt videre i livet?

Indsatsen opfylder til fulde kriterierne for årets sundhedsplejerskepris.

Stort tillykke til jer alle.  Vil I komme herop og modtage prisen 😊