Spring til hovedindhold

e-læringskursus skal sikre nybagte mødre en bedre og mere ensartet ammevejledning

Forfatter: Trine Kit Jensen Journalist/kommunikationskonsulent RH

Fotograf: RH

Kurset er blevet til i et samarbejde mellem ammeeksperter, Sektion for Kompetenceudvikling og RegionH E-læring.

E-læringskurset henvender sig til alle sundhedsprofessionelle, der møder de nybagte mødre i den første tid efter fødslen, fx jordemødre, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og sundhedsplejersker.

Baggrunden for udarbejdelsen af kurset er, at nybagte mødre kan opleve at få modstridende råd om, hvordan amningen skal gribes an, og målet med det er at give sundhedspersonale på hospitaler og i kommuner

et fælles fundament af viden at stå på, så ammevejledningen bliver ensartet.

 

Det nye e-læringskursus er er baseret på ”Amning – en håndbog for sundhedspersonale” fra Sundhedsstyrelsen. Stoffet formidles via videofilm og en podcast, der er kombineret med tekst og grafik.

En af de eksperter, der formidler viden i kurset, er sundhedsplejerske i Gentofte Kommune og IBCLC Katrine Skjærven. Læs mere: Nyt e-læringskursus skal være med til at sikre bedre kvalitet i ammevejledning.

 

Alle sundhedsprofessionelle i Region Hovedstaden og kommunerne i Region Hovedstaden har gratis adgang til kurset. I andre regioner og kommuner kan der erhverves licens til kurset.

prisen er 500 kr.

Interesserede kan henvende sig til RegionH E-læring, mail: chr-e-learning@regionh.dk, tlf.: 21 34 70 97 ?