Spring til hovedindhold

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker har deltaget i Folkemødet på Bornholm 2023

Forfatter: Susanne Lücke, Kirsten Birk og Tine Lohmann

Fotograf: Kirsten Birk

De oplæg vi har fokuseret på at deltage i har især handlet om Børn og unges mentale trivsel, hvilket har fyldt rigtig meget på Folkemødet.

Alle fagprofessionelle ønsker at gøre det bedste for barnet og familierne og de vil alle gerne samarbejde om at hjælpe dem.

Udfordringer kan være f.eks. at den praktiserende læge ikke altid kan henvise til psykiatrien, men skal henvise til PPR og hvis der ikke er et problem i skolen, er det ikke PPR´s problem og så er barn og familien ladt i stikken. Kommer barnet endelig ind i psykiatrien og får en diagnose, bliver de ofte efterladt uden hjælp, når de kommer tilbage til kommunen (skolen), fordi, der ikke er et reelt tilbud til barnet, hvor barnet får den rette hjælp.

Konklusionen er at vores henvisningsmuligheder er for rigide, der er for lange ventelister og for få reelle tilbud til børn, der har det skidt og som også har diagnoser.

Det er vigtigt at alle de professionelle, der er omkring barn og familien arbejder sammen, at der altid er en tovholder, så familien får den hjælp de har brug for og ikke selv står som tovholder for hjælpen til for barnet.

I forhold til børn med skolevægring, bør sundhedsplejersken være en del af hjælpen på et tidligt tidspunkt.

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker er deltagere i en arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen ”Faglig ramme for et lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge med symptomer på psykisk lidelse i kommunerne” for at bedre samarbejde omkring børnene og de unge og deres familier.

Susanne Lücke, Kirsten Birk og Tine Lohmann