Spring til hovedindhold

Vold i nære relationer

Sundhedsstyrelsen er i samarbejde med Styrelsen for Integration og International rekruttering (SIRI) ved at udarbejde nationale anbefalinger til opsporing og indsatser i forhold til vold i nære relationer i graviditeten og barnets første to leveår. Initiativet er en del af en handlingsplan mod partnervold og partnerdrab, som der vil være fokus på hen over de næste 3-4 år og som I kan læse mere om her . 26 initiativer i historisk ambitiøs handlingsplan mod partnervold og partnerdrab | Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet (digmin.dk)

Der er nedsat et fagligt panel i SST og SIRI, der er med til at understøtte udarbejdelsen af de nationale anbefalinger, hvori FS10 er repræsenteret.

 

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside ligger en kort informationstekst om initiativet. Et af initiativerne består af tværprofessionelle kurser og rådgivningsforløb for at styrke vidensniveauet hos sundhedsprofessionelle Opsporing-af-vold-i-naere-relationer.ashx (sst.dk). Kurserne vil blive udbudt i løbet af 2024 og de vil som det fremgår af informationsteksten bliver til bl.a. jordemødre og sundhedsplejersker.