Spring til hovedindhold

Anbefalinger for god kvalitet i kommunernes indsats mod overgreb mod børn og unge

Forfatter: Socialstyrelsen

Social- og Boligstyrelsens videnscenter SISO – Videnscenter for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn – har udarbejdet en række
anbefalinger til kommunernes arbejde med overgreb mod børn og unge.
Formålet er at udbrede viden om god faglig praksis på overgrebsområdet, herunder at give kommuner inspiration til, hvordan de kan styrke deres indsats på området. Anbefalingerne indgår i SISO’s rådgivningsforløb til kommuner om
overgreb mod børn og unge. Anbefalingerne vil desuden kunne findes på Social og Boligstyrelsens hjemmeside, så kommunerne selvstændigt kan arbejde med dem.

Anbefalinger for god kvalitet i kommunernes indsats mod overgreb mod børn og unge (sbst.dk)