Spring til hovedindhold

Sundhedsstyrelsen skal i løbet af 2023 udarbejde nationale anbefalinger for søvn til alle aldersgrupper.

Forfatter: Hinuga SandahlLæge, ph.d. Sundhedsstyrelsen Kirsten Birk

Fagligt Selskab for sundhedsplejerske er en af flere faglige selvskaber der er inviteret med i ekspertgruppen.

Med Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2023-2026 blev der afsat midler til at videreføre bevillingen til ’Nationalt Center for Mental og Digital Sundhed’ i Sundhedsstyrelsen.

I regi af ’Nationalt Center for Mental og Digital Sundhed’ skal Sundhedsstyrelsen i 2023 udarbejde nationale anbefalinger for søvn til alle aldersgrupper. I den forbindelse ønsker Sundhedsstyrelsen at nedsætte en ekspertgruppe, der kan bidrage til at belyse forhold, der er vigtige ift. udarbejdelse af nationale anbefalinger for søvnlængde til alle aldersgrupper, herunder vurdere vidensgrundlaget for anbefalingerne.

ps der kommer snart ny hjemmeside på www.sundhedsplejerske.nu – her vil du fremover kunne se mange af de udvalg og ekspert grupper som Fagligt Selskaber for Sundhedsplejersker bliver inviteret ind i