Spring til hovedindhold

Spørg mere!

Forfatter: Nanna Vonsild Kyhn Børns Vilkår

Fotograf: Børns vilkår

Børns Vilkår, Psykiatrifonden og Ole Kirk’s Fond har netop udgivet en ny rapport, der undersøger, hvordan regionerne opsporer og støtter børn af forældre med psykisk sygdom.

Den viser, at der er stor forskel på, hvordan regionerne opsporer og tilbyder hjælp til børn af forældre i voksenpsykiatrien. Det til trods for, at voksenpsykiatrien har direkte adgang til forældrene og dermed en unik mulighed for at opspore børnene.
Konsekvenserne af at børnene ikke får hjælp og støtte kan være store. Børn af forældre med psykisk sygdom har større risiko for selv at udvikle en psykisk sygdom, for at blive anbragt uden for hjemmet og for at være involveret i kriminalitet. Børnene klarer sig tit dårligere i uddannelsessystemet og er oftere på overførselsindkomst.

Spørg Mere_okt2023_WEB

Der er med andre ord et stort menneskeligt og samfundsøkonomiske potentiale i at sætte målrettet og systematisk ind ifht. opsporing og støtte i regionerne.

Derfor anbefaler vi bl.a., at sundhedsloven justeres, så sundhedspersonalet i voksenpsykiatrien forpligtes til at spørge ind til, om patienter har hjemmeboende børn. Det skal noteres i patientens journal, om der er blevet spurgt til børn, for at sikre at børn med støttebehov opspores.

Vores øvrige anbefalinger kan findes i rapporten og her på hjemmesiden: https://sporgmere.dk/rapport-opsporing-af-paaroerende-boern-til-patienter-i-voksenpsykiatrien/