Spring til hovedindhold

Unge med tegn på tvangsoverspisning mistrives mere end deres jævnaldrende – lyt også til den nye podcast Håb i kaos

Forfatter: https://via.ritzau.dk/nyhedsrum/13561356/foreningen-spiseforstyrrelser-og-selvskade

Fotograf: Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade

Ifølge ny dansk forskning kæmper mange unge, der har symptomer på spiseforstyrrelsen BED, også med andre alvorlige mentale problemer som depression og selvmordstanker.  Pressemeddelelser | Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade (ritzau.dk)

Tanker, der konstant kredser om mad og det næste måltid. Tvangsmæssige overspisninger, der fortsætter, selvom maven gør ondt, og ind til følelserne af skam, skyld og væmmelse tager over. Spiseforstyrrelsen tvangsoverspisning – også kaldet binge eating disorder (BED) – er en alvorlig psykisk lidelse, der har store konsekvenser for de ramte. Et nyt studie peger på, at unge med tvangsoverspisning ofte også kæmper med andre alvorlige mentale problemer.

Tvangsoverspisning har længe været opfattet som en sygdom, der først rammer i voksenlivet, men stadig flere undersøgelser peger på, at lidelsen starter langt tidligere. Derfor har et nyt dansk forskningsprojekt undersøgt det mentale helbred hos 16-17-årige med symptomer på BED. Konklusionen i projektet, der netop er blevet offentliggjort i tidsskriftet International Journal of Eating Disorders, er nedslående.

”Unge med tegn på tvangsoverspisning mistrives i højere grad end deres jævnaldrende. Vi ser blandt andet, at flere af dem har symptomer på depression sammenlignet med andre unge, de har lavere livskvalitet, og langt flere har selvmordstanker. Der er tale om en forpint gruppe unge mennesker, der har brug for behandling for deres spiseforstyrrelse og hjælp til at håndtere deres øvrige psykiske udfordringer,” fortæller Else Marie Olsen, som er seniorforsker og afsnitsledende overlæge ved Psykiatrisk Center Ballerup i Region Hovedstaden. Else Marie Olsen er hovedansvarlig for den aktuelle undersøgelse, som er en del af 16-17-års-undersøgelsen af ’Copenhagen Child Cohort 2000’.

Risikoen for selvmordstanker er mere end dobbelt så stor for unge med symptomer på tvangsoverspisning sammenlignet med andre unge, konkluderer undersøgelsen.

Selv unge med få symptomer har det markant dårligere end andre unge

Undersøgelsen bygger på svar fra 2.509 16-17-årige, som er blevet spurgt ind til deres symptomer på tvangsoverspisning, deres mentale helbred og deres forhold til mad og vægt. 3,6 procent af pigerne og 1,2 procent af drengene i undersøgelsen har symptomer på BED svarende til diagnosen, mens 3,9 procent af pigerne og 1,1 procent af drengene i undersøgelsen rapporterer om symptomer på BED uden at leve fuldt ud op til diagnosen.

”Det har overrasket os, hvor mange af de unge, der har symptomer på tvangsoverspisning. Samtidig viser undersøgelsen, at uanset om de unge lever fuldt ud op til diagnosen for tvangsoverspisning, eller om de alene rapporterer om nogle af symptomerne, så har de et ringere mental helbred end deres jævnaldrende. Vi kan blandt andet se, at negative tanker om mad og vægt fylder lige så meget for de unge, som ikke lever op til samtlige kriterier for spiseforstyrrelsen, som dem, der lever op til diagnosekriterierne,” siger Sabine Elm Klinker. Hun er vicedirektør i Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade, som har været med til at lave den aktuelle undersøgelse om BED blandt unge.

”Det er altså ikke kun de unge, der opfylder alle diagnosekriterier for tvangsoverspisning, der har brug for hjælp og støtte til at komme til at trives. Alle, der arbejder med trivsel blandt børn og unge, bør være opmærksomme på symptomer på en spiseforstyrrelse, så barnet eller den unge tilbydes den rette hjælp,” siger Sabine Elm Klinker.

Tvangsoverspisning blev en anerkendt diagnose i Danmark i januar 2022.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er lavet i et samarbejde mellem Sofie Thor Andersen fra Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade, Else Marie Olsen fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse og Psykiatrisk Center Ballerup, Katrine Strandberg-Larsen fra Københavns Universitet, Anne Mette Skovgaard fra Syddansk Universitet, Martin Køster Rimvall fra Region Hovedstaden og Region Sjælland, og Lene Meyer fra Københavns Universitet.

2.509 unge fra den såkaldte Copenhagen Child Cohort (CCC2000), har besvaret et online spørgeskema om mentale vanskeligheder, inklusive symptomer på BED og selvvurderet indvirkning af mad- og vægtrelaterede tanker og adfærd. De oplysninger om sociodemografiske faktorer, som indgår i undersøgelsen, er hentet fra nationale registre.

 

Podcasten Håb i kaos

Podcasten Håb i kaos, som er skabt i et samarbejde mellem værterne Sofie og Michelle Skov Blagdon og Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade. Podcasten skal først og fremmest give et håb til dem, der er i recovery fra en spiseforstyrrelse, men den kan også være en hjælp for forældre, søskende, venner og andre pårørende til at forstå det kaos, deres kære går igennem, når de lever med en spiseforstyrrelse.

75.000 mennesker i Danmark lider af en spiseforstyrrelse, og endnu flere er pårørende. Håb i kaos tilbyder dem en platform, hvor de kan lytte til meningsfulde samtaler mellem værterne og deres gæster, som enten deler deres personlige historier eller er eksperter på området. Hver episode har til formål at give støtte til lytterne og en følelse af fællesskab.

Savnede historier fra dem, der blev raske

Ideen til podcasten stammer fra den ene af de to værter, Sofie. Hun er selv i recovery fra en spiseforstyrrelse, som har været en del af hendes liv de seneste otte år. Sofie fortæller, at ”det, jeg hele tiden vendte tilbage til, var, at jeg havde brug for at høre fra nogle andre, at det kan lade sig gøre at blive rask og komme ud på den anden side.”

På baggrund af det behov blev podcasten Håb i kaos skabt, og sammen med Michelle Skov Blagdon rakte Sofie ud til foreningen for at lave et samarbejde om podcasten. Sofie håber, at podcasten vil hjælpe andre, der står samme sted som hende, med at få mod og energi til at fortsætte med at gå imod spiseforstyrrelsen, når det føles sværest.

”Jeg kan ikke tage kampen for dig, der kæmper”

Podcastens anden vært, Michelle Skov Blagdon, har også haft en spiseforstyrrelse og er et levende bevis på, at der er en vej igennem recovery.

”Jeg ved godt, at jeg ikke kan tage kampen for dig, der kæmper, men forhåbentlig kan jeg med podcasten være med til at bringe et lille lys ind, så du, der kæmper, bliver ved med at gå imod spiseforstyrrelsen, så den en dag ikke længere fylder alt i dit liv,” siger Michelle, når hun skal beskrive sin motivation til at lave podcasten.

Samtidig har Michelle også et ønske om, at podcasten bliver en hjælp til dem, der står på sidelinjen.

”Det kan være svært at finde de rigtige ord, så jeg håber, nogle af vores lyttere måske vil spille episoderne for sine nærmeste, så de forstår, hvad det er, de står i og kæmper med.”

Vil give lytterne troen på, at det er muligt at blive rask

Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade håber, at historierne i podcasten vil hjælpe lytterne til at gå op imod deres spiseforstyrrelse og holde fast – også når det er rigtig svært.

”Vi arbejder hver dag for at være en stemme for dem, der kæmper med spiseforstyrrelser. Derfor var det en selvfølge for os at sige ja til at være med i projektet. Vi ved, at det hjælper at høre fra mennesker, der selv har kæmpet og er blevet raske. Ved at skabe en platform, der er dedikeret til personlige historier fra dem, der har klaret det eller er godt på vej, håber jeg, at vi kan give lytterne troen på, at der muligt at blive rask fra en spiseforstyrrelse. Håb og støtte er afgørende, og det vil vi gerne være med til at skabe med podcasten,” fortæller foreningens direktør, Laila Walther.

Podcastens seks første episoder er netop udgivet og er tilgængelige på foreningens hjemmeside og de platforme, hvor man normalt hører podcasts, herunder Spotify, Apple Podcasts og Google Podcasts.

 

Janne Bruvoll
Kommunikations- og fundraisingchef
Tlf: 51177578

 

janne@spiseforstyrrelse.dk