Spring til hovedindhold

Hovedpunkter i Barnets Lov

Forfatter: Anja Kreutzmann

Fotograf: Colourbox,

  1. Styrket børneinddragelse
    Socialrådgiveren skal inddrage barnet eller den unge løbende og følge op senest tre måneder efter, at indsatsen er sat i værk. Derefter skal opfølgning ske efter en faglig vurdering med inddragelse af barnets eller den unges ønsker og behov. Der er ikke fastlagte krav om børnesamtaler, bortset fra ved underretninger om overgreb.
  2. Nyt og mere fleksibelt sagsforløb
    Der er ikke længere krav om børnefaglige undersøgelser i alle sager. I stedet indledes alle sager med en screening for at finde ud af, om der er behov for en yderligere afdækning. Er der det, skal der enten foretages en afdækning af problemstillingen og behov for støtte eller i alvorlige eller komplekse sager en børnefaglig undersøgelse. Støtten kan under alle omstændigheder sættes i gang umiddelbart efter screeningen.
  3. To socialrådgivere på svære sager
    I mere alvorlige sager skal to socialrådgivere deltage i møder med barnet eller den unge. Det samme gælder samtaler i forbindelse med tilsynsbesøg hos anbragte børn og unge.

Barnets Lov udløber af aftalen om Børnene Først fra 2021.

Kilde  Barnets lov: ”Vi arbejder på at få lovens intentioner ind under huden” – Dansk Socialrådgiverforening (socialraadgiverne.dk)