Spring til hovedindhold

Nyt tilbud til børn og unge – Kommunale behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel

Forfatter: Kirsten Birk

Fotograf: Sundhedsstyrelsen

Der er over de seneste år sket en stigning i antallet af børn og unge med symptomer på psykisk mistrivsel. Psykisk mistrivsel forringer livskvaliteten og muligheden for at deltage aktivt i et almindeligt hverdagsliv, både for det enkelte barn og familien

Tegn på psykisk mistrivsel kan vise sig allerede i spædbarnsalderen og hos endnu flere i indskolingsalderen, og for nogle børn og unge kan psykisk mistrivsel være symptomer på en psykisk lidelse

På tværs af styrelser – (Sundhedsstyrelsen, Social og Boligstyrelsen, Børne og undervisnings ministeriet/styrelsen for undervisning og kvalitet ) er der født et nyt tilbud:

Læs dem her: FAGLIG_RAMME_BØRN_UNGE

FAKTAARK_BEHANDLINGSTILBUD_BØRN_UNGE

Bagrunden for de nationale faglige rammer

 

Sundhedsstyrelsens og Social- og Boligstyrelsens faglige oplæg til en 10-årsplan for bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser er det en højt prioriteret anbefaling ,at der opbygges et lettilgængeligt tilbud i
kommunerne til børn og unge. Anbefalingen er udmøntet i den politiske aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed fra september 2022.

Tilbuddet skal sikre mulighed for udredning og behandling uden for behandlingspsykiatrien til børn og unge i psykisk mistrivsel og/eller med symptomer på psykisk lidelse.
I forbindelse med udarbejdelsen af de nationale faglige rammer er de tre styrelser blevet rådgivet af en bredt sammensat arbejdsgruppe.,  hvor i Fagligt Selskab for sundhedsplejersker har været reprecenteret. Arbejdsgruppens medlemmer frem går af bilag 1 i materialet

Der er store forventninger til det kommunale tilbud og sammenlignes med da den kommunale tandpleje kom i 70’erne