Spring til hovedindhold

Ung i isolation

Forfatter: Nina Spietz Lambertus

Fotograf: Foto. COVID-19bamse hæklet af Hanne Spietz

Artiklen omhandler et kvalitativt delprojekt, som udgik fra det større projekt:
CAG Host Infections Laboratory Research Drugs (CHILD)1.
Abstrakt
Introduktion: Projektets formål var at beskrive, hvordan teenagere oplevede at blive isoleret med COVID-19 i ungdomsperioden, hvor netop frihed og sociale relationer såsom venner tillægges stor betydning. Metode: Unge i alderen fra 13 til 18 år blev konsekutivt udvalgt via projekt CHILD til deltagelse i et interview. Interviewguiden var struktureret efter ungdomsanamneseskabelonen Home, Education/Eating, Activities, Drugs, Sexuality/Safety & Self-harm/depression (HEADS). Interviewene blev fuld transskriberet og tematiseret via HEADS. Resultater: I alt deltog 8 piger og 6 drenge. Der blev identificeret 5 gennemgående temaer, hvoraf temaerne Activities, Sexuality/Safety & Self-harm/depression fremstod som særlig betydningsfuld. I disse to temaer viste materialet de længste og mest uddybende udsagn med både ligheder og forskelle. Fysisk samvær med venner fremstod betydningsfuldt og de unge savnede fysisk konkakt så som kram.

læs artiklen her Ung og isoleret – Børnesygeplejersken