Spring til hovedindhold

Kan man forebygge angst hos børn?

Forfatter: psykologisk institut

Fotograf: Colourbox,

Nyt forskningsforsøg vil undersøge, om man kan forebygge angst hos børn ved hjælp af en indsats kaldet Cool Little Kids.

Cool Little Kids er et program til børn fra 3-6 år, som er i risikogruppe for at udvikle angst, dvs. børn som er adfærdsmæssige hæmmede og har minimum en forælder, som oplever angstsymptomer.

”Angst er den lidelse blandt børn og unge, som har den højeste forekomst. En ubehandlet angstlidelse hos børn vil oftest fortsætte ind i barnets ungdom og voksenalder og have store konsekvenser for barnets helbred, sociale liv og uddannelsesmuligheder. Der er store omkostninger ved angst, og sammenlignet med lidelser og sygdomme så som depression, kræft og diabetes er er angst den lidelse, som har de største omkostninger for det danske samfund. Det er derfor vigtigt at have fokus på forebyggelse og tidlige indsatser, som en mulighed for at reducere forekomsten af angstlidelser, ” siger lektor Johanne Jeppesen Lomholt, CEBU, Psykologisk Institut, Aarhus BSS, som er en af forskerne bag forsøget.

Risikofaktorer

Det er udviklet forskellige modeller med fokus på udvikling af angst hos børn og unge. En af de risikofaktorer, som er meget undersøgt, er adfærdsmæssig hæmning hos børn. Studier har fundet, at børn, som er adfærdsmæssigt hæmmede, har en markant større risiko for at udvikle angst. Derudover har forskning også fundet frem til, at forekomst af angst hos forældrene samt forældrenes adfærd i forhold til barnet, her særligt overinvolvering, er væsentlige risikofaktorer i forhold til børns udvikling af angst. Netop disse risikofaktorer er derfor vigtige at have fokus på ved forebyggelse og tidlige indsatser.

Effekten af Cool Little Kids er blevet undersøgt i flere lodtrækningsforsøg og viser god effekt både på kort og lang sigt i forhold til at reducere udviklingen af angst. Der mangler dog stadig forskning i især de langsigtede effekter af Cool Little Kids.

Cool Little Kids er oversat og afprøvet i Danmark i et lille studie, men effekten af programmet i en dansk kontekst er ikke undersøgt. Der er pt. ingen forebyggende angstprogrammer bredt implementeret i Danmark for småbørn, så en implementering af Cool Little Kids programmet i Danmark vil være meget brugbart.

Sådan gør forskerne

Første del af projektet er et mindre feasibility-studie, hvor gennemførligheden af projektet samt brugernes oplevelse af indsatsen evalueres. På baggrund af dette udvikles projektets næste del.

Den næste og største del af projektet er et randomiseret kontrolleret studie, hvor effekten af Cool Little Kids vil blive sammenlignet med en kontrolgruppe, som modtager det sædvanlige tilbud til disse børn, som oftest vil være tilbud fra den kommunale PPR.

Der forventes at blive inkluderet 224 børn, som alle scorer højt på adfærdsmæssig hæmning og har minimum en forælder, som scorer højt på angstsymptomer.

Cool Little Kids grupperne vil foregå på CEBU og varetages af psykologer på CEBU.

Yderligere oplysninger

Ny forskning: Kan man forebygge angst hos børn? (au.dk)

Lektor Johanne Jeppesen Lomholt
Mail: johanhj@psy.au.dk
Fastnet: +4587165827
Mobil: +4540425989